1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
دوشنبه, 05 آبان,1399
Dayinsurance

بیمه زندگی

درباره بیمه‌های زندگی بدانید

بیمه های زندگی در ابتدا با رویکرد انباشت سرمایه به منظور حمایت از درآمد خانواده ها و بالأخص خانواده های جوان در زمان فقدان سرپرست اصلی خانوار ایجاد گردید. اما امروزه بیمه های زندگی برای مقاصد مختلفی نظیر حفظ سرمایه و یا طرح های معافیت های مالیاتی به کار برده می شود.

مأموریت اصلی بیمه های زندگی حفاظت از شخص و خانواده اش در برابر آسیب هایی نظیر بازپرداخت باقیمانده دیون و وام ها، تامین معاش همسر و فرزندان بازمانده، برنامه ریزی اهداف اقتصادی آینده مانند تأمین هزینه های دانشگاه فرزندان در سال های آتی، اختصاص بخشی از میراث به امور خیریه، تأمین هزینه های مربوط به مراسم خاکسپاری و ... می باشد. همچنین حمایت های بیمه های زندگی معطوف به مالکان و نفرات کلیدی سازمان های تجاری که فقدان آن ها ممکن است خسارات مالی سنگینی بر جای گذارد، نیز خواهد بود. هر چند بیمه عمر یک ابزار قدرتمند برنامه ریزی مالی است، اما نباید هیچگاه آن را بعنوان وسیله پس انداز در نظر گرفت. به طور کلی روش های بهتری نیز برای نگهداری و رشد منابع مالی وجود دارد.

انواع بیمه های زندگی

پوشش های بیمه عمر در اشکال مختلف ظاهر می شوند و همانطور که در ادامه خواهید دید تمام بیمه نامه ها بصورت یکسان ساخته نشده اند. هرچند که سرمایه فوت ممکن است در بیمه نامه های گوناگون یکسان باشد، اما هزینه ها، ساختار، زمان و سایر متغیرها در بیمه نامه های گوناگون متفاوت است

  • بیمه های تمام عمر
  • بیمه های عمر و سرمایه گذاری
  • بیمه های عمر متغیر
  • بیمه های عمر و سرمایه گذاری متغیر
  • بیمه عمر زمانی