1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
شنبه, 30 تیر,1403
Dayinsurance

بیمه عمر و حوادث گروهی

معرفی محصول

بیمه عمر و حوادث گروهی چیست؟

در اغلب بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی، کارگرانی مشغول به کارند که به دلیل ماهیت شغلی‌شان در معرض خطرات جدی می‌باشند و در صورت بروز حادثه، امکان پرداخت هزینه‌های بیمارستانی را نداشته و در صورت فوت، خانواده‌های آنها بی‌سرپرست شده و منبع مالی برای امرار معاش نخواهند داشت. جهت برقراری آرامش خیال و جبران خسارت، بیمه‌گذار می‌تواند با بیمه نامه‌های حوادث گروهی، زیان‌های اقتصادی ناشی از حادثه را برای سرپرست خانوار و یا افراد تحت تکفل وی تأمین نماید.

پوشش‌های اصلی این بیمه‌نامه، فوت و نقص عضو دائم (کامل و یا جزئی) و در صورت درخواست بیمه‌گذار، هزینه‌های پزشکی در اثر حادثه را نیز می‌تواند به عنوان پوشش فرعی درخواست نماید.

بیمه‌نامه عمر گروهی:

این بیمه‌نامه‌ها به درخواست بیمه‌گذاران حقوقی و اغلب به صورت یکساله صادر می‌گردد. سازمان‌ها، شرکتها و سایر موسسات حقوقی می‌توانند پرسنل خود را (در صورتی که تعدادشان از 25 نفر کمتر نباشد) به صورت گروهی بیمه کنند. حداکثر سن جهت پوشش بیمه‌ای عمر گروهی تا 70 سال می‌باشد.

بیمه‌نامه طرح مصوب کارکنان دولت:

این نوع بیمه مخصوص کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد و سرمایه آن تا 165,000,000 ریال با انتخاب موسسه طرف قرارداد است. حق‌بیمه این نوع قرارداد با توجه به میزان سرمایه ثابت است، پوشش بیمه‌ای موضوع این قرارداد  فوت به هر علت با مبلغ سرمایه مندرج در قرارداد است. بیمه‌شدگان در این قرارداد تا سن 70 سالگی تمام تحت پوشش عمر قرار دارند. شایان ذکر است حسب تصویب نامه شماره 15467/ ت 28916 ﻫ  مورخ 18/2/85 هیأت محترم وزیران و نامه شماره 186626/ 100 مورخ 16/11/85 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت موظف به انعقاد قرارداد مصوبه کارکنان دولت از تاریخ 1/1/86 بدون سقف سني گرديده‌اند، لذا چنانچه سازمان يا مؤسسه دولتي متقاضي اين نوع پوشش بيمه‌اي باشند اين شرکت پس از اخذ اطلاعات لازم نسبت به ارائه خدمات بيمه‌ای مناسب اقدام خواهد نمود.

بیمه عمر و حوادث گروهی مازاد بر طرح کارکنان دولت:

با توجه به اینکه در طرح کارکنان دولت سرمایه پوشش‌ها ثابت می‌باشد در صورتی که بیمه‌گذار تمایل به افزایش سرمایه بیمه‌نامه داشته باشد این نوع بیمه‎نامه در چند سرمایه و پوشش‎های مختلف قابل ارائه به بیمهگذار می‌باشد.

عمر  گروهی ضریبی از حقوق:

سرمایه بیمه براساس مضربی از حقوق بیمه‌‌شدگان تعیین می‌گردد. این نوع بیمه‌نامه از سوی بیمه‌گذرانی که رابطه کارفرمایی با بیمه‌شدگان دارد درخواست می‌گردد.  ضرایب انتخاب شده معمولاً عبارتند از 30، 45 ،50، 60 برابر آخرین حقوق و مزایای بیمه‌شده است که مشمول کسور حق‌بیمه از سوی بیمه‌گر پایه (تامین اجتماعی، خدمات کشوری، نیروهای مسلح) می‌گردد.

بیمه‌نامه عمر مانده بدهکار گروهی:

بیمه‌نامه عمر مانده بدهکار یا بیمه‌نامه وام، امروزه کاربرد بسیار زیادی دارد، زیرا بسیاری از اشخاص از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای تهیه یا ساخت مسکن، خرید خودرو و سایر نیازها ... وام دریافت میکنند. از دغدغه‌های اصلی موسسات مالی و حتی وام گیرندگان، مشکلاتی است که درصورت فوت وام گیرنده جهت تسویه وام وجود خواهد داشت. بیمه‌نامه عمر مانده بدهکار محصولی است برای رفع این دغدغه.

در این بیمه‌نامه مبلغ اصل وام توسط شرکت بیمه تحت پوشش قرار میگیرد تا در صورت فوت بیمه‌شده (وام گیرنده) در طول مدت بازپرداخت وام، مانده اصل اقساط توسط بیمهگر به بانک پرداخت گردد.
از مزیت‌های این نوع بیمه‌نامه، حق بیمه مورد محاسبه براساس میانگین سنی کل وام گیرندگان و یا هر گروه از طبقه سنی، محاسبه می‌گردد که نسبت به بیمه‌نامه انفرادی عمر مانده بدهکار،  بیمه‌شده حق بیمه کمتری پرداخت می‌نماید.

انواع بیمه‌‌نامه‌های حوادث گروهی

بیمه‌نامه حوادث گروهی:

این بیمه‌نامه‌ها به درخواست بیمه‌گذاران حقوقی و اغلب به صورت یکساله صادر می‌گردد. سازمان‌ها، شرکتها و سایر موسسات حقوقی می‌توانند پرسنل خود را (در صورتی که تعدادشان از 10 نفر کمتر نباشد) بصورت گروهی بیمه کنند.

بیمه‌نامه حوادث گروهی تورهای مسافرتی:

بیمه‌گذار در این بیمه‌نامه می‌تواند شخصیت حقوقی (آژانس‌های مسافرتی و ...)، و حقیقی (مسئول آژانس مسافرتی، راهنمای تور و .... ) داشته باشد؛ ارائه پوشش بیمه حوادث گروهی تورها به بیمه‌گذاران حقیقی به شرطی مجاز است که ارتباط بیمه‌گذار با بیمه‌شدگان با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه‌نامه ‌باشد، به عنوان مثال سرپرست و یا عضو یک خانواده یا گروه دوستانه نمی‌تواند برای سفرهای خانوادگی و .... به عنوان بیمه‌گذار برای سایر اعضا خانواده و یا دوستان خود این بیمه‌نامه را خریداری نماید و می‌بایست این بیمه‌نامه حتما توسط یه آژانس گردشگری و یا نظایر آن خریداری شود و حتما درخواست کتبی بیمه‌گذار حتما مهر و امضاء آن مؤسسه موجود باشد. این بیمه‌نامه‌ها اغلب به صورت کوتاه مدت صادر و حداقل تعداد بیمه‌شدگان در این بیمه‌نامه‌ها 20 نفر می‌باشد.

بیمه‌نامه حوادث گروهی مهدکودک‌ها:

در این بیمه‌نامه کلیه نوباوگان مهدكودك‌ها از گروه سنی 6 ماه تا 7 سال و همچنین پرسنل آن با حق‌بیمه‌ای اندک تحت پوشش بیمه فوت، نقص عضو و از کارافتادگی و هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه قرار می‌گیرند.

بیمه‌نامه حوادث گروهی تحصیلی (دانش‌‌آموزی و دانشجویی):

در این طرح، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مدارس دولتی و غیر دولتی با پرداخت حق‌بیمه نازل برای مدت یکسال و به صورت 24 ساعت شبانه روز دانش آموزان و دانشجویان خود در قبال خطرات فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی بر اثرحادثه تحت پوشش قرار می‌دهند .

بیمه‌نامه طرح مصوب کارکنان دولت:

این نوع بیمه مخصوص کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد و سرمایه آن 165,000,000 ریال با انتخاب موسسه طرف قرارداد است. حق‌بیمه این نوع قرارداد با توجه به میزان سرمایه ثابت است، پوشش بیمه‌ای موضوع این قرارداد  نقص عضو در اثر حادثه با مبلغ سرمایه مندرج در قرارداد است. بیمه‌شدگان در این قرارداد تا سن 70 سالگی تمام تحت پوشش عمر و حوادث قرار دارند. شایان ذکر است حسب تصویب نامه شماره 15467/ ت 28916 ﻫ  مورخ 18/2/85 هیأت محترم وزیران و نامه شماره 186626/ 100 مورخ 16/11/85 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت موظف به انعقاد قرارداد مصوبه کارکنان دولت از تاریخ 1/1/86 بدون سقف سني گرديده‌اند، لذا چنانچه سازمان يا مؤسسه دولتي متقاضي اين نوع پوشش بيمه‌اي باشند اين شرکت پس از اخذ اطلاعات لازم نسبت به ارائه خدمات بيمه‌ای مناسب اقدام خواهد نمود.

بیمه حوادث گروهی مازاد بر طرح کارکنان دولت:

با توجه به اینکه در طرح کارکنان دولت سرمایه پوشش‌ها ثابت می‌باشد در صورتی که بیمه‌گذار تمایل به افزایش سرمایه بیمه‌نامه داشته باشد این نوع بیمه‎نامه در چند سرمایه و پوشش‎های مختلف قابل ارائه به بیمهگذار می‌باشد.

نکات لازم بیمه حوادث گروهی:

  • حداکثر سن جهت پوشش بیمه‌ای حوادث گروهی تا 75 سال می‌باشد.
  • حداکثر سرمایه هزینه پزشکی 20% سرمایه فوت در اثر حادثه می‌باشد.
  • حق‌بيمه اين ‌نوع بيمه‌نامه بر اساس نوع فعاليت و شغل افراد محاسبه و اعلام مي‌گردد.

استثنائات بیمه‌نامه بیمه حوادث گروهی:

موارد زير و يا تحقق خطرات ناشي از آن، از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج است :

الف) خودكشي و يا اقدام به آن.

ب) صدمات بدني كه ‌بيمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.

ج) مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.

د) استفاده از داروهاي كاهنده هوشياري و خواب‌آور بدون تجويز پزشك.

هـ) ارتكاب ‌بيمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.

و) هر نوع ديسك و يا فتق ‌بيمه‌شده.

ز) بيماري و ابتلا به جنون ‌بيمه‌شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.

ح) فوت ‌بيمه‌شده به علت حادثه ناشي از عمد ذي‌نفع (اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت). در اين صورت ‌بيمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذي‌نفع در سرمايه بيمه خواهد بود.

ط) جنگ (به جز انفجار و يا عملكرد ادوات نظامي كه بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.

ي) زمين‌لرزه، آتش‌فشان و فعل و انفعالات هسته‌اي.

ك) ورزش‌هاي رزمي و حرفه‌اي، شكار، سواركاري، قايق‌راني، هدايت موتورسيكلت، هدايت و يا سرنشيني هواپيماي آموزشي، اكتشافي و غيرتجاري، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي (مسابقه‌اي)، هدايت و يا سرنشيني هليكوپتر، غواصي، پرش با چتر نجات و هدايت كايت يا ساير وسائل پرواز بدون موتور.

تبصره ۱– خطرات مندرج دربندهاي ط، ي و ك با موافقت كتبي ‌بيمه‌گر و اخذ ‌حق‌بيمه مربوطه قابل پوشش است و براي پوشش بند ط رعايت موارد زير ضروري است:

ل) بيمه‌شده نبايد در تحقق خطر بيمه‌شده مشاركت داشته باشد.

م) بيمه‌گر مي‌تواند با ارسال اخطار كتبي ۱۰ روزه پوشش بيمه‌اي موضوع بند مذكور را لغو نمايد.

ن) حوادث ناشي از رانندگي توسط شخص بيمه‌شده در صورتي كه داراي گواهينامه معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه مورد استفاده نباشد.

راهنمای خرید

مراجعه به شعب و نمایندگی‌های شرکت بیمه دی و یا تماس با نمایندگان مجاز شرکت (جهت دریافت آدرس و شماره تماس شعب و نمایندگان مجاز روی لینک مربوطه کلیک نمایید.)

دریافت خسارت

جهت دریافت خسارت باید ضمن اعلام کتبی به نماینده مجاز و یا شعب شرکت بیمه دی، نسبت به تکمیل و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نمایید. پروسه رسیدگی به پرونده خسارت و ایفای تعهدات شرکت بیمه‌دی، به زمان ارائه کامل مدارک از طرف بیمه‌گذار/استفاده‌کنندگان بستگی دارد.

سوالات متداول

  • بیمه گذار بیمه‌نامه عمرو حوادث گروهی یک شخصیت حقوقی است که برای پرسنل خود این بیمه‌نامه را خریداری می¬کند. حداقل تعداد پرسنل نیز می بایست 25 نفر باشد.
  • در بیمه‌نامه عمر انفرادی ملاک تعیین حق¬بیمه، سن و وضعیت سلامت بیمه‌شده می باشد اما در بیمه‌نامه عمر گروهی تنها میانگین سنی کل بیمه¬شدگان مبنای محاسبه حق¬بیمه خواهد بود.
  • در بیمه‌نامه حوادث انفرادی، ملاک تعیین حق¬بیمه شغل فرد، اما در بیمه‌نامه حوادث گروهی نوع فعالیت اکثر بیمه¬شدگان مبنای محاسبه حق¬بیمه  می¬باشد.

با توجه به اینکه میانگین سنی بیمه شدگان در بیمه‌نامه عمر گروهی در نظر گرفته می شود، بیمه‌نامه گروهی به نسبت بیمه‌نامه انفرادی حق بیمه کمتری دارند.

login