1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
شنبه, 30 تیر,1403
Dayinsurance

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

معرفی محصول

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل چیست؟

این بیمه نامه  زیرمجموعه ی بیمه مسئولیت قراردادی می باشد؛ در صورتیکه یک‌طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد (یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص) باعث زیان طرف دیگر شود؛ در این‌صورت مسئولیت قراردادی تحقق می یابد. بیمه مسئولیت قرادادی خطراتی همچون خسارات مالی را تحت پوشش قرار می‌دهد .

پوشش‌های بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل:

 1. تصادف‌ و واژگونی و سقوط‌ وسیله‌ حمل و یا برخورد محموله با سایر اشیا اعم از ثابت یا متحرک.
 2. پرتاب‌شدن‌ محموله از روی‌ وسیله‌ حمل.
 3. آتش‌سوزی‌‌ و یا انفجار محموله.
 4. سرقت‌ کلی محموله با وسیله حمل.

مزایای بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل:

متصدی حمل بر اساس بارنامه صادر شده مسئول و متعهد است که باری را که از فرستنده تحویل گرفته از نقطه الف به نقطه ب ببرد و سالم تحویل گیرنده دهد حال اگر در بین مسیر بدلیل وقوع حادثه خسارتی به بار وارد شود به استناد قانون از جمله مواد 386 الی 388 قانون تجارت و همچنین ماده 328 قانون مدنی مسئول بوده و باید جبران خسارت کند . بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل جبران کننده خسارت هایی است که در چارچوب مسئولیت متصدی حمل و قرارداد فیمابین بوده باشد.

شرایط بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل:

در این بیمه نامه یک قرارداد بین شرکت بیمه و موسسه حمل منعقد میشود و موسسه حمل در دوره های زمانی مشخص لیست تمام بارنامه های صادر شده خود را به همراه حق بیمه مربوطه بصورت الکترونیکی برای شرکت بیمه ارسال میکند.

راهنمای خرید

 1. دریافت درخواست صدور بیمه از طرف بیمه‌گذار و تکمیل فرم پیشنهاد
 2. انعقاد قرارداد بر اساس آیین نامه 87 شورایعالی بیمه
 3. صدور بیمه ‌مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی کالا در سیستم فناوران
 4. نصب برنامه های مورد تایید بیمه گر در سیستم های بیمه گذار
 5. ارائه ی گزارش ها منظم از بارنامه های صادره و حمل های صورت گرفته به بیمه گر و پرداخت حق بیمه مربوطه

دریافت خسارت

 1. بیمه‌گذار به صورت مکتوب اقدام به اعلام خسارت به بیمه گر می نماید.
 2. مدارک مورد نیاز توسط کارشناس خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گذار رسانده می‌شود.
 3. بیمه‌گذار مدارک لازم را به بیمه گر تحویل می‌دهد.
 4. خسارت بر اساس مدارک تحویل شده تعیین و حواله به نفعع زیاندیده صادر می گردد.

سوالات متداول

پرداخت حق بیمه بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی به عهده ی چه کسی است ؟

از آنجائیکه موسسه حمل مسئولیت قانونی خود را بیمه میکند طبیعتا پرداخت حق بیمه نیز به عهده موسسه حمل خواهد بود هر چند که در عمل متاسفانه مشاهده میشود موسسات حمل هزینه بیمه مسئولیت خود را از صاحبان بار مطالبه میکنند که این رویه غلط است .

آیا با وجود اینکه متصدی حمل بیمه مسئولیت حمل دارد صاحب کالا نیز باید بار خود را بیمه کند؟

بله از آنجائیکه بیمه ای که موسسه حمل انجام میدهد بیمه باربری نیست بلکه بیمه مسئولیت است لذا ضروری است که صاحبان کالا بطور مستقل نسبت به خرید بیمه باربری بنا به دلایل زیر اقدام کنند :
1- ممکن است بیمه مسئولیت متصدی حمل منقضی شده باشد و موسسه مذکور نسبت به تمدید بیمه نامه اقدامی نکرده باشد
2- ممکن است موسسه حمل لیست بارنامه های صادره خود را در زمان معین طبق قرارداد برای شرکت بیمه ارسال نکند
3- ممکن است موسسه حمل حق بیمه بارنامه ها را به شرکت بیمه پرداخت نکرده باشد
4- ممکن است ارزش واقعی بار در بارنامه و متعاقبا در لیست ارسال شده به شرکت بیمه لحاظ نشده باشد
5- ممکن است بار بدلایل متعدد از بین برود به عنوان مثال خسارت های ناشی از بلایای طبیعی اما موسسه حمل مسئول شناخته نشود در چنین مواردی استفاده از بیمه مسئولیت امکان پذیر نیست اما از بیمه باربری میتوان خسارت دریافت کرد
6- در بیمه باربری امکان صدور بیمه نامه به طور اختصاصی و بر اساس شرایط خاص هر بار و خطراتی که آن را تهدید میکند با مذاکره با بیمه گر وجود دارد اما در بیمه مسئولیت این امکان وجود ندارد
7- در بیمه باربری صاحب کالا بیمه گذار بیمه نامه بوده و بطور مستقیم طرف قرارداد با شرکت بیمه است و برای دریافت خسارت از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار است اما در بیمه مسئولیت طرف قرارداد یا بیمه گذار موسسه حمل است.

login