1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
شنبه, 30 تیر,1403
Dayinsurance

شرکت بیمه دی (سهامی عام) در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را با مشخصات کلی به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش رساند:

"شرایط مزایده چهار فقره ملک در شهرهای اهواز،شیراز،مشهد و اسلامشهر از طریق مزایده عمومی"

 

 1. داوطلبین خرید هر یک از این املاک می توانند ظرف سه روز پس از درج آگهی در روزنامه، ضمن تماس با ریاست شعبه مربوطه و هماهنگی لازم برای بازدید از ملک و اخذ شرایط و کسب اطلاعات به شعبه شرکت مراجعه و به اتفاق ریاست و یا کارشناس شعبه از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.
 2. متقاضی می تواند پاکت پیشنهادی خود برای خرید ملک بر اساس آنچه در آگهی مزایده ذکر شده بصورت در بسته و لاک و مهر شده به ریاست شعبه (هر کدام از شعب چهارگانه فوق) تحویل داده و رسید دریافت کند.
 3. پیشنهاد خرید برای بیش از یک ملک نیز بلامانع است ولی برای هر مورد بایستی پاکت جداگانه مطابق آنچه در آگهی ذکر شده تحویل گردد از جمله سپرده مستقل برای هر تقاضا.
 4. تحویل پاکت پیشنهاد خرید ملک حداکثر تا ساعت 14 روز 1401/05/01 امکان پذیر است.
 5. سپرده شرکت در مزایده هر یک از املاک معادل 2% قیمت پایه ملک است که بایستی به حساب شماره 4422442227 ( شبای 22012000000000) IR بانک ملت واریز و فیش پرداختی داخل پاکت پیشنهاد گذاشته شود.
 6. در پیشنهاد لازم است مشخصات کامل متقاضی از جمله ذکر کد ملی و آدرس دقیق و شماره تماس نوشته شود و ملک مورد نظر نیز بطور دقیق با ذکر شهر مربوطه معین گردد و دارای امضاء و اثر انگشت متقاضی باشد.
 7. به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی شود.
 8. تصمیم شرکت ( برنده مزایده هر ملک) در تاریخ 1401/05/08 در محل دبیرخانه مرکزی شرکت و نیز محل هر یک از شعبه چهارگانه فوق نصب و به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. شرکت در رد کلیه پیشنهادات و یا قبول هر یک از آنها مختار است.
 9. معامله بصورت نقدی انجام می شود که 90% بهای معامله (قیمت پیشنهادی برنده) باید همزمان با امضاء مبایعه نامه پرداخت و تأدیه 10% باقیمانده نیز همزمان با تنظیم و امضاء سند رسمی خوهد بود. فاصله بین زمان تنظیم مبایعه نامه در تاریخ 1401/05/15 و زمان تنظیم سند رسمی سه ماه پس از امضاء مبایعه نامه می باشد.
 10. سپرده افرادی که برنده شناخته نشده اند ظرف سه روز با واریز به حسابی که اعلام کرده اند مسترد می شود.
 11. در صورتی که برنده مزایده ظرف یک هفته برای تنظیم و امضاء مبایعه و پرداخت 90% بهای معامله حاضر نشود، سپرده او به نفع شرکت ضبط می گردد و شرکت برای فروش ملک به نفر دوم ( البته با قیمت نفر اول) و یا اتخاذ روش دیگر تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
 12. محل تنظیم مبایعه نامه و سپس سند رسمی انتقال قطعی شعبه شرکت در شهرستان محل وقوع ملک مورد مزایده و یا مدیریت حقوقی شرکت در تهران (به انتخاب برنده مزایده) خواهد بود.

 

شرکت بیمه دی ( سهامی عام)

ردیف

شهرستان محل وقوع ملک

نوع ملک

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت پایه

آدرس شهرستان

مساحت عرصه

مساحت اعیانی ساختمان

شماره تماس رئیس شعبه

1

اسلامشهر

ساختمان یک طبقه

6314/46 بخش 12 تهران

تجاری مسکونی

هشتاد میلیارد ریال

اسلامشهر، خیابان المهدی،نبش کوچه شفاعت – پلاک 12

180 متر  مربع

165 متر مربع

09177413505

2

مشهد

ساختمان یک طبقه

182/6796

بخش 2 مشهد

تجاری

یکصد و هشتاد میلیارد ریال

مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش وکیل آباد 64

325 متر مربع

254 متر مربع

09151613753

3

شیراز

واحد تجاری طبقه همکف

515/2 بخش 2 شیراز

تجاری

یکصد و ده میلیارد

شیراز، 30 متری سینما سعدی، مشیر غربی

61.5 متر مربع (قدرالسهم از عرصه)

120 متر مربع

09170221628

4

اهواز

در حال احداث بنای دو طبقه

5/5381 بخش 8 اهواز

مسکونی

دویست و هفتاد میلیارد و پانصد میلیون یال

اهواز ، کیان پارس، پهلوان شرقی، پلاک 28

350 متر مربع

اسکلت دو طبقه

09161136309

شرکت بیمه دی (سهامی عام)

در حال حاضر مناقصه ای در دست اقدام نمی باشد

login