•    
    • مراکز پرداخت خسارت

       
     ·    پرداخت خسارت خودرو (بدنه و ثالث)
          بدینوسیله به اطلاع بیمه‌گذاران محترم اتومبیل (ثالث و بدنه) شرکت بیمه دی می‌رساند، به منظورکارشناسی و ارزیابی خسارت در استان تهران  با شماره های44672234،44672264،44672286،44672358،09013166632 و 09212408212 و دراستان های ( قزوین ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،خوزستان ،فارس ،تهران ،خراسان رضوی ،البرز،اصفهان ،مازندران ،مرکزی ،یزد )با موسسه
           "محک خسارت" تماس حاصل نمایید.
     لذا از بیمه‌گذاران محترم درخواست می‌شود که در صورت وقوع خسارت در سایر شهرها به شعب مربوطه و در غیر اینصورت با شماره تلفن 021-44006162 تماس بگیرند.
      
      ·  پرداخت خسارت درمان
         بیمه گذار محترم لطفا برای دریافت خدمات درمانی با شرکت" کمک رسان ایران " تماس بگیرید.