•    
    •  
     تعداد بازدید: 3261
     کد: 144
     تاریخ انتشار:
     ۱۳۹۳/۰۷/۰۹

     جریمه شش شرکت بیمه ای توسط بیمه مرکزی

     بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ سلامت بازار و جلوگیری از رقابت های ناسالم در ریسک های بزرگ بیمه ای، شرکت های بیمه ایران، البرز، دانا، پارسیان، رازی و سینا را جریمه کرد.

     به گزارش روابط عمومی بیمه دی و به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس بررسی های نظارتی بیمه مرکزی، این شرکت ها به دلیل رعایت نکردن مجوزهای نرخ و شرایط هنگام صدور بیمه نامه و یا استعلام نکردن مجوز نرخ و شرایط از بیمه مرکزی شامل جرائم آئین نامه شماره ۷۶ شورای عالی بیمه از جمله"عدم پرداخت کارمزد بیمه های اتکایی"،"عدم پرداخت خسارت سهم اتکایی بیمه مرکزی" و "صدور تذکر" شدند.
     بر اساس مفاد ماده (۶) آئین نامه شماره ۷۶ مصوب شورای عالی بیمه، موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه هایی که تعهدات/ سرمایه آنها بیش از مبالغ مندرج در آئین نامه مذکور است، موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط اخذ کنند. در صورت عدم اجرای مفاد این آئین نامه توسط هر یک از موسسات بیمه، بیمه مرکزی می تواند یک یا چند جریمه مقرر در ماده (۱۹) آئین نامه مذکور را در مورد شرکت های بیمه متخلف اعمال نماید.
     بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بیمه ای را در دستور کار جدی خود قرار داده است.