•    
    •  
     تعداد بازدید: 598
     کد: 932
     تاریخ انتشار:
     ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

     شعبه سمنان برنده مناقصه شهرداری استان

     شعبه سمنان موفق شد که در مناقصه بیمه تکمیل درمان شهرداری این استان گوی سبقت را از رقبا، برباید.

     به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ با مساعدت و همکاری مدیریت و کارکنان بخش اشخاص شعبه سمنان ، این شعبه موفق شد در مناقصه بیمه تکمیل درمان شهرداری استان سمنان در رقابتی تنگاتنگ با سایر شرکت ها برنده شود.
     این مناقصه با ارزش پرتفوی تقریبی9 میلیارد ریال در اردیبهشت ماه 96 برگ برنده شرکت بیمه دی استان سمنان شد.