1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
یکشنبه, 12 تیر,1401
Dayinsurance

بیمه حوادث خانواده

معرفی محصول

بیمه حوادث خانواده چیست؟

بیمه‌­نامه حوادث خانواده، یکی از انواع بیمه‌­نامه حوادث انفرادی است که در آن، علاوه بر پوشش بیمه‌شده اصلی، تمامی اعضای خانواده (همسر، فرزند، پدر و مادر) را تحت پوشش قرار می‌دهد.

ویژگی‌های بیمه حوادث خانواده

 از ویژگی‌های این بیمه‌نامه عبارتست از:

  • کل اعضای خانواده سرپرست تحت پوشش این بیمه‌نامه قرارگیرند.
  • کلیه بیمه­شدگان در این بیمه­نامه بدون محدودیت سنی تحت پوشش قرار می­گیرند.
  • حق بیمه فرزندان با تمام رده‌های سنی به صورت یکسان در نظر گرفته می­شود.
  • حداکثر هزینه پزشکی حداکثر تا 10 درصد سرمایه فوت و نقص عضو و از کارافتادگی می‌باشد.
  • سرمایه­ و حق‌بیمه از قبل مشخص می­باشد.
  • هزینه پزشکی در این بیمه‌نامه مشمول فرانشیز نمی‌باشد.
  • امکان پوشش خطر اضافی برای این بیمه‌نامه وجود ندارد.
  • سرمایه هزینه پزشکی در این بیمه‌نامه برای کل اعضای خانواده بصورت مشترک می‌باشد سایر سرمایه پوشش‌های بیمه‌نامه بصورت مجزا و به ازای هر نفر می‌باشد.
  • حداقل تعداد بیمه‌شدگان جهت صدور بیمه‌نامه حوادث خانواده 2 نفر می‌باشد.

حق‌بیمه و تعهدات بیمه‌نامه حوادث انفرادی خانواده

نام طرح

سرمایه فوت و نقص عضو ناشی از حادثه(ريال)

سرمایه هزینه پزشکی ناشی از حادثه(ريال)

حق­بیمه هر نفر(ريال)

طرح 1

50.000.000

5.000.000

50.000

طرح2

100.000.000

10.000.000

100.000

طرح3

150.000.000

15.000.000

150.000

طرح4

200.000.000

20.000.000

200.000

طرح5

250.000.000

25.000.000

250.000

طرح6

300.000.000

30.000.000

300.000

طرح7

350.000.000

35.000.000

350.000

طرح8

400.000.000

40.000.000

400.00

طرح9

450.000.000

45.000.000

450.000

طرح10

500.000.000

50.000.000

500.000

 

راهنمای خرید

مراجعه به شعب و نمایندگی‌های شرکت بیمه دی و یا تماس با نمایندگان مجاز شرکت (جهت دریافت آدرس و شماره تماس شعب و نمایندگان مجاز اینجا کلیک نمایید.)

دریافت خسارت

جهت دریافت خسارت باید ضمن اعلام کتبی به نماینده مجاز و یا شعب شرکت بیمه دی، نسبت به تکمیل و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نمایید. پروسه رسیدگی به پرونده خسارت و ایفای تعهدات شرکت بیمه‌دی، به زمان ارائه کامل مدارک از طرف بیمه‌گذار/استفاده‌کنندگان بستگی دارد.

سوالات متداول

مزیت بیمه‌نامه حوادث خانواده به سایر بیمه‌نامه های حوادث چیست؟

در این بیمه‌نامه تمامی اعضای خانواده بدون محدودیت سنی و با پرداخت حق بیمه ناچیز  تحت پوشش خواهند بود.

در این بیمه‌نامه سرمایه ها و حق بیمه از قبل تعیین شده است و تمامی اعضای خانواده با تعهدات یکسان تحت پوشش خواهند بود.