بیمه عمر با برگشت حق بیمه | بیمه دی | با شما برای جبران
1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
ﺳﻪشنبه, 24 فروردین,1400
Dayinsurance

بیمه عمر با برگشت حق بیمه

معرفی محصول (طرح موج)

بیمه عمر با برگشت حق بیمه (طرح موج) چیست؟

بیمه عمر با برگشت حق‌بیمه یکی از انواع بیمه‌های عمر انفرادی است که در آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در ازای دریافت حق‌بیمه، در صورتی که بیمه‌شده در طول مدت قرارداد به هر علت فوت کند، سرمایه فوت را به استفاده‌کنندگان مشخص شده در بیمه‌نامه پرداخت کند و در صورتی که در پایان قرارداد، بیمه‌شده در قید حیات باشد مبلغ حق‌بیمه را پس از کسر مالیات و عوارض عیناً به بیمه‌گذار برگرداند.

مزیت اصلی بیمه عمر با برگشت حق بیمه طرح موج این است که در صورت حیات بیمه‌شده در پایان مدت بیمه‌نامه، مبلغ حق‌بیمه برگشت داده می‌شود و عملاً بیمه‌گذار با تحمل کمترین هزینه، یک پوشش بیمه‌ای مناسب کسب نموده است.

پوشش اصلی‌ بیمه‌نامه عمر با برگشت حق بیمه (طرح موج)

پوشش اصلی بیمه عمر با برگشت حق بیمه طرح موج، فوت به هر علت بیمه‌شده است که در صورت فوت بیمه‌شده، به استفاده‌کنندگان بیمه‌نامه پرداخت می‌‌شود.
این بیمه‌نامه فاقد پوشش‌های اضافی دیگری است.

مزایا بیمه عمر با برگشت حق بیمه (طرح موج)

 • حمایت از اعضای خانواده یا سایر بستگان در صورت فوت نابه‌هنگام سرپرست و نان‌آور خانواده
 • برگشت حق‌بیمه به بیمه‌گذار در صورت حیات بیمه‌شده در پایان مدت بیمه‌نامه
 • مناسب برای همه افراد با هر طبقه و جایگاه شغلی
 • قابل ارائه به صورت انفرادی و گروهی
 • مناسب برای سازمان‌ها و نهادها با توجه به برگشت حق‌بیمه به چرخه مالی سازمان در کوتاه‌مدت
 • ارزان قیمت و متناسب با قدرت خرید اقشار مختلف جامعه

شرایط بیمه‌نامه عمر با برگشت حق بیمه (طرح موج)

 • سن بیمه‌شده: 20 تا 65 سال
 • مدت بیمه‌نامه: 3، 5، 7 سال (به انتخاب بیمه‌گذار)
 • روش پرداخت حق‌بیمه: یک‌جا و در ابتدای قرارداد
 • نحوه محاسبه حق‌بیمه: براساس سن بیمه‌شده و وضعیت سلامتی او، سرمایه درخواستی و مدت بیمه‌نامه
 • حداکثر سن بیمه‌شده در مدت بیمه‌نامه: 70 سال
 • سرمایه اصلی بیمه‌نامه: حداکثر معادل 2.000.000.000 ریال
 • خسارت قابل پرداخت در صورت وقوع فوت: سرمایه فوت به هر علت
 • سرمایه قابل پرداخت در صورت حیات بیمه‌شده در پایان قرارداد: برگشت کل حق‌بیمه (پس از کسر مالیات و عوارض)

معرفی محصول (طرح پژواک)

بیمه عمر با برگشت حق بیمه (طرح پژواک) چیست؟

بیمه عمر با برگشت حق‌بیمه (طرح پژواک) یکی از انواع بیمه‌های عمر انفرادی است که در آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در ازای دریافت حق‌بیمه، در صورتی که بیمه‌شده در طول مدت قرارداد به علت حادثه فوت کند، سرمایه فوت حادثی را به استفاده‌کنندگان مشخص شده در بیمه‌نامه پرداخت کند و در صورتی که در پایان قرارداد، بیمه‌شده در قید حیات باشد مبلغ حق‌بیمه را پس از کسر مالیات و عوارض عیناً به بیمه‌گذار برگرداند.
مزیت اصلی این بیمه‌نامه این است که در صورت حیات بیمه‌شده در پایان مدت بیمه‌نامه، مبلغ حق‌بیمه برگشت داده می‌شود و عملاً بیمه‌گذار با تحمل کمترین هزینه، یک پوشش بیمه‌ای مناسب کسب کرده است.

پوشش اصلی‌ بیمه‌نامه عمر با برگشت حق بیمه (طرح پژواک)

پوشش اصلی این بیمه‌نامه «فوت به علت حادثه» است که در صورت فوت حادثی بیمه‌شده، به استفاده‌کنندگان بیمه‌نامه پرداخت می‌شود.
این بیمه‌نامه فاقد پوشش‌های اضافی دیگری است.

مزایای بیمه عمر با برگشت حق بیمه (طرح پژواک)

 • حمایت از اعضای خانواده و یا سایر بستگان در صورت فوت نابه‌هنگام سرپرست و نان‌آور خانواده در اثر وقوع حادثه
 • برگشت حق‌بیمه به بیمه‌گذار در صورت حیات بیمه‌شده در پایان مدت بیمه‌نامه
 • مناسب برای همه افراد با هر طبقه و جایگاه شغلی
 • قابل ارائه به صورت انفرادی و گروهی
 • مناسب برای سازمان‌ها و نهادها با توجه به برگشت حق‌بیمه به چرخه مالی سازمان در کوتاه‌مدت
 • ارزان قیمت و متناسب با قدرت خرید اقشار مختلف جامعه

شرایط بیمه‌نامه عمر با برگشت حق بیمه (طرح پژواک)

 • سن بیمه‌شده: 18 تا 68 سال
 • مدت بیمه‌نامه: 3، 5، 7 سال (به انتخاب بیمه‌گذار)
 • روش پرداخت حق‌بیمه: یک‌جا و در ابتدای قرارداد
 • نحوه محاسبه حق‌بیمه: بر اساس سرمایه درخواستی، مدت بیمه‌نامه و شغل بیمه‌شده
 • حداکثر سن بیمه‌شده در مدت بیمه‌نامه: 70 سال
 • سرمایه اصلی بیمه‌نامه: حداکثر معادل 2.000.000.000 ریال
 • خسارت قابل پرداخت در صورت فوت به علت حادثه: پرداخت سرمایه فوت حادثی
 • سرمایه قابل پرداخت در صورت حیات بیمه‌شده در پایان قرارداد: برگشت کل حق‌بیمه (پس از کسر مالیات و عوارض)

راهنمای خرید

مراجعه به شعب و نمایندگی‌های شرکت بیمه دی یا تماس با نمایندگان مجاز شرکت (جهت دریافت آدرس و شماره تماس شعب و نمایندگان مجاز روی لینک مربوطه کلیک کنید.)

دریافت خسارت

جهت دریافت خسارت باید ضمن اعلام کتبی به نماینده مجاز و یا شعب شرکت بیمه دی، نسبت به تکمیل و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام کنید. مراحل رسیدگی به پرونده خسارت و ایفای تعهدات شرکت بیمه دی، به زمان ارائه کامل مدارک از طرف بیمه‌گذار/استفاده‌کنندگان بستگی دارد.

خیر، اما امکان خرید مجدد این بیمه‌نامه پس از پایان یافتن آن وجود دارد.

بله، مشروط بر اینکه مجموع سرمایه‌های خریداری شده از 5.000.000.000 ریال تجاوز نکند امکان‌پذیر است. لذا بیمه‌شده باید اطلاعات بیمه‌نامه‌های صادره و در جریان صدور خود را در اختیار شرکت بیمه جدید قرار دهد.

حق بیمه پرداختی این بیمه‌نامه پس از کسر مالیات، به شرط حیات بیمه‌شده تا پایان مدت بیمه‌نامه به بیمه‌گذار برگشت داده می‌شود.

با توجه به سن بیمه‌شده و سرمایه فوت درخواستی ممکن است نیاز به انجام برخی آزمایشات پزشکی وجود داشته باشد.

خیر، اما امکان خرید مجدد این بیمه‌نامه پس از پایان یافتن آن وجود دارد.

حق بیمه پرداختی این بیمه‌نامه پس از کسر مالیات، به شرط حیات بیمه شده تا پایان مدت بیمه‌نامه به بیمه‌گذار برگشت داده می‌شود.

خیر، با توجه به اینکه این بیمه‌نامه صرفاً فوت در اثر حادثه را پوشش می‌دهد نیازی به انجام آزمایشات پزشکی نیست.