1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
شنبه, 01 آبان,1400
Dayinsurance

اقامتگاه، سایر مشخصات ثبتی و اساسنامه موسسه بیمه

الف ) مشخصات ثبتی
ردیف
نوع مشخصات
توضیحات
1
نام شرکت/موسسه
بیمه دی
2
نوع شرکت/موسسه
سهامی عام
3
شماره ثبت
241511
4
تاریخ ثبت
1383/12/03
5
محل ثبت
تهران
6
کد اقتصادی
411111615931
7
موضوع فعالیت
1- انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی ، بر اساس پروانه های فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ایران
2- تحصیل پوشش های بیمه های اتکایی در رابطه با بیمه های صادره
3- قبول بیمه های اتکایی از صندوق بیمه محلی ،منطقه ای ،و یا بین المللی بصورت متقابل در محدوده مورد تائید بیمه مرکزی
4- سرمایه گذاری از محل سرمایه،ذخائر و اندوخته های فنیو قانونی در چهارچوب ضوابط و مصوب شورای عالی بیمه
8
میزان سرمایه( ثبت شده و پرداخت شده)
2,500,000,000,000 ریال
9
نشانی
تهران-بلوار میرداماد-بین نفت شمالی و مدرس- پلاک 239
10
مرکز اصلی
تهران-بلوار میرداماد-بین نفت شمالی و مدرس- پلاک 239
11
شماره تلفن
021-1671
12
شماره دورنگار
22915084