1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
شنبه, 30 تیر,1403
Dayinsurance
اخبار
  • یکشنبه, 17 تیر,1403

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهامشرکت بیمه دی (سهامی عام)به شماره ثبت 241511 و شناسه ملی 10102822596


بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکیل رسمی یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم و همچنین وکیل رسمی و یا نماینده و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی سهامدار دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی، که رأس ساعت 14روز شنبه مورخ 23/04/1403 در سالن همایش کتابخانه ملی به آدرس تهران بزرگراه شهيد حقانی، بعد از ايستگاه مترو حقانی، خروجی كتابخانه ملی (سالن قلم) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانیhttps://skyroom.dayins.com/ch/dayins اقدام نمایند.دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شركت؛

2- بررسي و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 و تصميمگيري در مورد تقسيم سود و تخصيص اندوخته ها؛

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلي و علی البدل شركت و تعيين حقالزحمه ايشان برای سال 1403؛

4- انتخاب و تعیین حقالزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال 1403؛

5- تعیین حق حضور اعضای کمیتههای موضوع آییننامه حاکمیت شرکتی برای سال 1403؛

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت؛

7- تعیین پاداش اعضاء هيئت مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29؛

8- تعیین حق حضور اعضاء غيرموظف هيات مديره براي سال 1403؛

9- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عموي عادي باشد.


هیئت مدیره شرکت بیمه دی

کلمات کلیدی :
login