1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
چهارشنبه, 30 خرداد,1403
Dayinsurance

توانیر 1401: انتظارات مشتریان از منظر اطلاع رسانی

پوشش بیمه‌ای قرارداد بیمه مشترکین، از ساعت 00:01 مورخ 01/01/1401 تا ساعت 24:00 مورخ 29/12/1401 می باشد. (خسارت‌هایی که در این بازه زمانی حادث شده باشند، قابلیت بررسی دارند.)

جبران خسارت‌های حادث شده در سال 1402 بر عهده شرکت بیمه دی نمی‌باشد.

موضوع بیمه

 • جبران خسارت‌های مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی (حادث شده از جریان برق)
 • جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار و آتش سوزی (حادث شده از جریان برق)
 • جبران خسارت‌های جانی ناشی از انفجار و آتش سوزی اعم از فوت و نقص عضو (حادث شده از جریان برق)
 • فوت بر اثر برق گرفتگی تحت پوشش نمی‌باشد.
 • خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آتش سوزی یا انفجار حادث شده از جریان برق داخلی تحت پوشش می باشند.
 • خسارت‌های مربوط به مشترکین خانگی و تجاری، قابلیت بررسی دارند.

فرآیند اعلام خسارت:

 • مراجعه به سامانه بیمه مشترکین برق bime.tavanir.org.ir برای اعلام خسارت (خسارت حتما از طریق سامانه اعلام شود.)
 • بابت مشکلات سامانه بیمه مشترکین برق، مراجعه و پیگیری از شرکت توانیر صورت پذیرد. (شرکت توزیع برق استان یا شهرستان مربوطه)

1- شناسه قبض: ثبت اطلاعات مربوط به شناسه قبض محل حادثه

2- کاربری محل: ثبت اطلاعات مربوط به اطلاعات زیاندیده و کاربری محل حادثه

3- مدارک اولیه: مدارک مربوط به آخرین قبض برق، تصویر کارت ملی زیاندیده و سند مالکیت یا اجاره نامه محل خسارت

4- جزئیات حادثه: ثبت اطلاعات مربوط به تاریخ و زمان و شرح حادثه، نوع و مبلغ برآوردی خسارت

5- مدارک تکمیلی: شامل تصاویر محل حادثه، تصویر فاکتور فروشگاه یا تعمیرگاه مجاز، تصویر و اصل گزارش آتش نشانی، تصویر گزارش کلانتری، تصویر پرونده دادگاه در صورت شکایت

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت

تعهدات مالی-خسارت آتش سوزی

 • تصویر کارت ملی مالک یا مستاجر
 • تصویر آخرین قبض مشترک یا مصرف کننده
 • تصویر اجاره نامه/ سند مالکیت/ استشهادیه محلی یا هر گونه مدرک مثبته در این خصوص
 • فاکتور فروشگاه یا تعمیر گاهی که اقدام به خرید یا تعمیر تجهیزات خسارت دیده نموده، با اطلاعات کامل شامل نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، آدرس و دارای مهر و امضا و تاریخ
 • عکس محل حادثه (توسط متقاضی)
 • اصل گزارش سازمان آتش نشانی و همراه علت حادثه (توسط متقاضی)
 • اصل گزارش کلانتری حسب مورد (توسط متقاضی)
 • اصل گزارش کارشناس آتش سوزی (توسط بیمه گر)
در صورت شکایت، پرونده کامل دادگاه (شامل اوراق بازجویی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری، نظریه پزشکی قانونی، رای دادگاه و ... ممهور به مهر دادگاه)

تعهدات مالی-خسارت ناشی از انفجار

 • تصویر کارت ملی مالک یا مستاجر
 • تصویر آخرین قبض مشترک یا مصرف کننده
 • تصویر اجاره نامه/ سند مالکیت/ استشهادیه محلی یا هر گونه مدرک مثبته در این خصوص
 • فاکتور فروشگاه یا تعمیر گاهی که اقدام به خرید یا تعمیر تجهیزات خسارت دیده نموده، با اطلاعات کامل شامل نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، آدرس و دارای مهر و امضا و تاریخ
 • عکس محل حادثه (توسط متقاضی)
 • اصل گزارش سازمان آتش نشانی یا مقامات ذیصلاح بر اساس نوع انفجار
 • گزارش کارشناس خسارت (توسط بیمه گر)
 • لیست موارد آسیب دیده

تعهدات جانی-خسارت هزینه پزشکی

 • تصویر کارت ملی
 • تصویر آخرین قبض مشترک یا مصرف کننده
 • تصویر اجاره نامه/ سند مالکیت/ استشهادیه محلی یا هر گونه مدرک مثبته در این خصوص
 • اصل یا کپی برابر اصل صورتحساب بیمارستانی، صورتحساب درمانی با دستور پزشک و سایر هزینه‌های انجام شده ممهور به مهر مرجع مربوطه
 • پرونده بیمارستانی بصورت اصل و یا کپی برابر اصل
 • اصل گزارش سازمان آتش نشانی یا مقامات ذیصلاح

تعهدات جانی-غرامت نقص عضو

 • تصویر کارت ملی
 • تصویر آخرین قبض مشترک یا مصرف کننده
 • تصویر اجاره نامه/ سند مالکیت/ استشهادیه محلی یا هر گونه مدرک مثبته در این خصوص
 • گزارش کارشناس شعبه بیمه گر همراه با عکس‌های تهیه شده از محل حادثه
 • هرگونه گزارش نیروی انتظامی، بازرسان قانونی و سازمان آتش نشانی
 • در صورت گستردگی حادثه، گزارش کارشناس رسمی دادگستری از خسارت (کارشناس معتمد شعبه)
 • کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی فرد مصدوم
 • گزارش اولین مرجع درمانی و پزشک معالج
 • اصل یا کپی برابر اصل صورتحساب و پرونده پزشکی مصدوم در زمان بستری
 • گواهی پزشک معالج مصدوم مبنی بر اتمام درمان
 • عکس رادیولوژی پس از حادثه و پس از اتمام درمان (در صورت شکستگی اعضا بدن)
 • تعیین درصد نقص عضو توسط پزشک معتمد بیمه گر (در صورت عدم مراجعه به مراجع قضایی )
 • نظریه پزشک قانونی و پرونده کامل دادگاه (در صورت مراجعه به مراجع قضایی )
 • اصل گزارش سازمان آتش نشانی یا مقامات ذیصلاح

تعهدات جانی-غرامت فوت

 • تصویر کارت ملی
 • تصویر آخرین قبض مشترک یا مصرف کننده
 • تصویر اجاره نامه/ سند مالکیت/ استشهادیه محلی یا هر گونه مدرک مثبته در این خصوص
 • کپی برابر اصل گواهی معاینه جسد
 • کپی برابر اصل گزارش پزشک قانونی
 • کپی برابر اصل گواهی فوت
رای محاکم قضایی حسب مورد
 • گواهی انحصار وراثت
 • کپی برابر اصل شناسامه و کارت ملی وراث
 • اصل گزارش سازمان آتش نشانی یا مقامات ذیصلاح

پس از اعلام خسارت در سامانه بیمه مشترکین برق:

 • تکمیل مدارک در سامانه توانیر در صورت ناقص بودن
 • در صورت کسری و ناقص بودن مدارک، موضوع به صورت پیامکی توسط بیمه گر به زیاندیده اعلام می‌شود. در صورت دریافت پیامک نقص مدارک، زیاندیده به سامانه مشترکین برق مراجعه کند.
 • مراجعه کارشناس ارزیاب خسارت جهت بازدید، تهیه گزارش، عکس، صورتجلسه و دریافت اصل مدارک
 • گزارش کارشناس ارزیاب خسارت حتی در صورت بازسازی محل، اجباری می‌باشد.
 • مشخص شدن وضعیت پرونده خسارت (قابل پرداخت بودن یا نبودن) و اعلام مبلغ تایید شده در سامانه توانیر در صورت قابل پرداخت بودن خسارت
 • تایید یا اعتراض زیاندیده به مبلغ خسارت اعلام شده به صورت الکترونیکی یا فیزیکی
 • زیاندیده می‌بایست به مبلغ خسارت توجه بیشتری کند. در صورت تایید، سامانه امکان بازگشت نخواهد داشت.
 • در مرحله تایید یا اعتراض مبلغ خسارت، برای ثبت اعتراض محدودیت 45 روزه مقرر شده است که در صورت عدم مراجعه کاربر به درگاه و ثبت اعتراض، به منزله تایید قلمداد خواهد شد و کاربر بعد از آن قادر به ثبت اعتراض نخواهد بود.
 • ثبت شماره شبا از طرف زیاندیده در سامانه توانیر
 • ثبت شماره شبا به منزله تایید مبلغ قابل پرداخت خسارت می‌باشد.
 • ارائه رضایت نامه رسمی محضری از طرف زیاندیده به بیمه گر
 • واریز خسارت زیاندیده
 • هزینه‌های درمانی مطابق با تعرفه‌های وزارت بهداشت و علوم حسب نظر پزشک معتمد قابل پرداخت است.
 • در این قرارداد فرانشیز صفر می‌باشد و هیچ مبلغی به عنوان فرانشیز کسر نخواهد شد.
 • در صورتی که خسارت آتش سوزی منجر به فوت یا نقص عضو شود، علاوه بر پرونده آتش سوزی بابت فوت یا نقص عضو نیز یک پرونده دیگر ثبت شود.

پیگیری خسارت

 • مراجعه به سامانه بیمه مشترکین برق bime.tavanir.org.ir برای اعلام پیگیری خسارت
 • وارد نمودن کد پیگیری و شناسه قبض محل حادثه
 • مشاهده جریان گردش پرونده و آخرین وضعیت و همچنین کلیه ارجاعات

*چنانچه نیاز به هرگونه ثبت اطلاعات توسط مشترک باشد، فرم مربوطه در بالای همین بخش نمایان می‌شود و کاربر می‌تواند با پر کردن فرم، پرونده خود را به مسئول پیگیری ارجاع دهد.

*امکان پیگیری خسارت از طریق تماس با مرکز ارتباط مشتریان شماره 1671، نیز امکان پذیر است.

سقف تعهدات بیمه گر برای هر پوشش

 • جبران خسارات مالی ناشی از آتش سوزی برای هر واحد تا سقف مبلغ 1300000000 ریال
 • جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از آتش سوزی برای هر نفر تا سقف مبلغ 600000000 ریال
 • غرامت فوت ناشی از آتش سوزی برای هر نفر در هر حادثه تا سقف مبلغ 2000000000 ریال
 • غرامت نقص عضو ناشی از آتش سوزی برای هر نفر در هر حادثه تا سقف مبلغ 2000000000 ریال
 • در صورت تلف شدن احشام و طیور مشترکین روستایی و عشایری در اثر انفجار و یا آتش سوزی ناشی از جریان برق، خسارت تا سقف مبلغ 1300000000 قابل پرداخت است.

موارد خارج از تعهد

 • استفاده کنندگان غیر مجاز از برق که فاقد انشعاب قانونی می‌باشند یا با وجود انشعاب قانونی، نسبت به استفائه غیر مجاز از برق (به تشخیص بیمه گذار) اقدام می‌نمایند.
 • خسارت ناشی از سیل، زلزله، آتشفشان، رانش زمین و صاعقه
 • خسارت ناشی از واکنش‌های هسته‌ای و نوترونی یا آلودگی‌های مربوط به تشعشعات هسته‌ای و رادیواکتیو
 • جنگ، هجوم و عمل دشمن خارجی، جنگ داخلی، انقلاب، قیام، شورش، یاغیگری، اعتصاب، جنبش گروهی، بدست گرفتن قدرت به وسیله نیروی نظامی
 • عمد ذینفع، عاملین و مستخدمین وی
 • اعمال متقلبانه ذینفع، عاملین و مستخدمین وی