1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
شنبه, 30 تیر,1403
Dayinsurance

زندگی بهادار

معرفی محصول

محصول زندگی بهادار مزایای بیمه را با سرمایه گذاری در بازارهای مالی ترکیب می کند. برخی از افراد به دنبال حمایت عزیزان خود در اثر حوادث ناگوار هستند و در عین حال برخی از افراد به دنبال استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی اند. مشتریانی که این دو مزایا را تواما می خواهند محصول زندگی بهادار پیشنهاد مناسبی خواهد بود. در این محصول در صورت فوت بیمه شده، مبلغ سرمایه بیمه نامه بعلاوه مبلغ اندوخته تجمیع شده در صندوق های سرمایه گذاری را به ذینفع بیمه نامه پرداخت می شود

بیمه زندگی بهادار

در این طرح، مشابه سایر محصولات بیمه ای، افراد سالانه مبلغی را تحت عنوان حق بیمه پرداخت می کنند. بخشی از این حق بیمه بابت پوشش های بیمه ای و مابقی آن در صندوقی که بیمه گذار انتخاب می کند سرمایه گذاری می شود. در صورت فوت بیمه شده، سرمایه فوت بیمه نامه بعلاوه اندوخته تجمیع شده در صندوق های سرمایه گذاری به ذینفع بیمه نامه پرداخت می شود. در صورتی که بیمه شده در سررسید بیمه نامه در قید حیات باشد، اندوخته صندوق های سرمایه گذاری بیمه نامه براساس درصد و سهم سرمایه گذاری در هریک از صندوق ها محاسبه و به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می شود.
شرکت بیمه دی برای هر صندوق درصدی را به صورت سالانه تضمین می نماید و این یک سرمایه گذاری بدون ریسک برای بیمه گذار می باشد

 بیمه شخص ثالث چیست؟

پوشش های بیمه نامه

پوشش فوت به هر علت

درصورت فوت بیمه شده به هر علت، سرمایه این پوشش بعلاوه اندوخته تجمیع شده در صندوق های سرمایه گذاری، به ذینفع بیمه نامه پرداخت می‌شود.

سرمایه این پوشش حداکثر ۲۵ برابر حق بیمه سالانه می‌باشد.

پوشش فوت ناشی از حادثه

در صورتی که بیمه شده بر اثر حادثه فوت نماید، بیمه گر علاوه بر پرداخت سرمایه فوت به هر علت، سرمایه فوت ناشی از حادثه و اندوخته تجمیع شده در صندوق های سرمایه گذاری را به ذینفع پرداخت می نماید.

حداکثر سرمایه قابل ارائه برای این پوشش 1تا 3 برابر سرمایه فوت به هر علت می باشد.

این پوشش از بدو تولد تا ۱۰۰ سالگی بیمه شده قابل ارائه می باشد.

پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه

منظور از نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزیی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. تعیین از کارافتادگی کامل و دائم براساس ضوابط آیین نامه ۸۴ شورای عالی بیمه می‌باشد. در صورتی که بیمه شده در طول مدت قرارداد، بر اثر حادثه دچار نقص عضو و از کار افتادگی دائم شود، بیمه گر با توجه به درصد نقص عضو و از کار افتادگی و مطابق با شرایط مندرج در بیمه نامه، مبلغی را به عنوان سرمایه نقص عضو پرداخت می نماید.

حداکثر سرمایه قابل ارائه این پوشش 100درصد سرمایه فوت ناشی از حادثه می باشد.

این پوشش از بدو تولد تا ۱۰۰سالگی بیمه شده قابل ارائه می باشد.

پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه

در صورتی که بیمه شده به علت وقوع حادثه، دچار آسیب و صدمه بدنی شده و به بیمارستان مراجعه نماید، بیمه گر هزینه های بیمارستانی وی را پرداخت خواهد نمود.

سرمایه این پوشش معادل 5 یا 10 درصد سرمایه فوت به علت حادثه می‌باشد.

این پوشش از بدو تولد تا ۱۰۰ سالگی بیمه شده قابل ارائه می‌باشد.

پوشش امراض خاص

این پوشش در دو طرح ۵ بیماری و ۲۱ بیماری ارائه میگردد، سقف سرمایه پوشش بیماری های خاص برای هر دو طرح برابر ۳۰٪ ، ۵۰% یا ۱۰۰٪ سرمایه فوت به هر علت می‌باشد.

این پوشش از بدو تولد تا ۶۵ سالگی بیمه شده قابل ارائه می‌باشد.

طرح ۵ بیماری: بیماری های تحت پوشش این طرح عبارت است از هرگونه عارضه جسمی و یا اختلال در اعمال طبیعی اعضا و جهاز مختلف بدن که منجر به بروز سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق کرونر)، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن بر طبق تشخیص پزشک معتمد شرکت باشد.

طرح ۲۱ بیماری: این طرح علاوه بر بیماری‌های تحت پوشش در طرح ۵ بیماری شامل بیماری‌های زیر نیز می‌باشد:

باز کردن تنگی‌های عروق کرونر توسط بالن، قرار دادن فنر در عروق کرونر، جراحی دریچه‌های قلب، قراردادن پیس میکر، بیماری های اختلال عصبی۔ حرکتی، نابینایی کامل، ناشنوایی کامل، پارکینسون، آلزایمر و دمانس، نارسایی حاد کلیوی دیالیز، ام اس، کما، مننژیت، هپاتیت بی، هپاتیت سی و اچ آی وی.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر از کارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار /بیمه شده

براساس این پوشش چنانچه دارنده پوشش در خلال مدت بیمه نامه از کارافتاده دائم و کامل ناشي از حادثه یا بيماري گردد، بیمه گذار از ابتداي سال بیمه ای جدید از پرداخت حق بیمه معاف بوده و علاوه بر تداوم پوشش های بیمه ای، اندوخته بیمه نامه طبق روال قبل شکل خواهد گرفت. امکان ارائه این پوشش در بیمه نامه بصورت همزمان براي بيمه گذار و بیمه شده اصلي وجود ندارد و تنها یکی از آنها درصورت احراز شرایط امکان برخورداري از این پوشش ها را دارد.

این پوشش از ۱۸ تا ۶۰ سالگی بیمه شده بیمه گذار قابل ارائه است.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر فوت بیمه گذار

در این پوشش، در صورت وقوع فوت بیمه گذار شرکت بیمه دی حق بیمه های بیمه نامه را پرداخت خواهد نمود بدون این که تغییری در شرایط بیمه نامه ایجاد شود. این پوشش تنها به شخص بیمه گذار قابل ارائه می‌باشد.

این پوشش از ۱۸ تا ۶۰ سالگی بیمه گذار قابل ارائه است.

پوشش پرداخت مستمری در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه گذار /بیمه شده

براساس این پوشش چنانچه بیمه گذار /بیمه شده در خلال مدت بیمه نامه بر اثر حادثه و یا بیماری از کارافتاده دائم و کامل گردد، بیمه گذار از ابتدای سال بیمه ای جدید به میزان 1 ، 2 و یا 3 برابر (به انتخاب بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه) آخرین حق بیمه پرداختی سال بیمه ای که در آن دچار ازکارافتادگی شده است، مستمری دریافت خواهد کرد مشروط بر این که پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر از کارافتادگی کامل و دائم اخذ شده باشد.

توجه: این پوشش تا سن ۶۰ سالگی (بیمه گذار یا بیمه شده اصلی) براساس درخواست بیمه گذار ارائه می‌گردد. درصورت معافیت از پرداخت حق بیمه ناشی از ازکارافتادگی بیمه گذار / بیمه شده ، بیمه گذار تا سن ۶۰ سالگی یا پایان مدت بیمه نامه (هر کدام زودتر باشد) ۱ تا ۳ برابر آخرین حق بیمه پرداختی به بیمه گر را به عنوان مستمری دریافت می‌نماید.

این پوشش از ۱۸ تا ۶۰ سالگی بیمه شده / بیمه گذار قابل ارائه است.

شرایط بیمه نامه

سن بیمه شده در زمان صدور:

از بدو تولد تا ۷۰ سالگی

مدت بیمه نامه:

حداقل ۵ سال و حداکثر تا سن ۱۰۰ سالگی بیمه شده

روش پرداخت حق بیمه:

یکجا، سالانه، شش ماهه، سه ماهه، دو ماهه، ماهانه

حداقل مبلغ حق بیمه: 

۲4،۰۰۰،۰۰۰ریال

ضریب افزایش سالانه حق بیمه:

۰، ۵، ۱۰ ، ۱۵، ۲۰، ۲۵ ، ۳۰ و 50 درصد

ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت:

0، ۵، ۱۰ ، ۱۵، ۲۰، ۲۵ درصد

توجه: ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت همواره باید کوچکتر یا مساوي ضریب افزایش سالانه حق بیمه باشد.

مزایای بیمه نامه

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه به انتخاب بیمه گذار و بدون هیچ نوع ریسکی و زیان مالی

امکان سرمایه گذاری در 6 صندوق پرریسک(اعتبار سهام ایرانیان، مشترک کاریزما)
صندوق کم ریسک (اعتبار آفرین ایرانیان، تضمین اصل سرمایه کاریزما، کارا کاریزما)
صندوق طلا(صندوق طلا کهربا)

تضمین حداقل بازدهی سالانه سرمایه‌گذاری برای بیمه­‌گذاران سود تضمینی صندوق­ طلا 1درصد سالانه، صندوق­‌های پرریسک معادل 5 درصد سالانه و صندوق­‌های کم ریسک معادل 10 درصد سالانه است.

امکان تغییر صندوق های سرمایه گذاری در طول مدت بیمه نامه و بهره مندی از مزایای سرمایه گذاری در صندوق های با رشد بالا

امکان واریز و برداشت اندوخته صندوق های سرمایه گذاری بدون محدودیت و در هر زمان

امکان بهره مندی از سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری مطابق با دوره های تقسیم سود صندوق ها

مشاهده وضعیت سرمایه گذاری و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بیمه نامه به صورت لحظه ای و محاسبه اندوخته بیمه نامه براساس واحدهای سرمایه گذاری تخصیص یافته

پوشش های بیمه ای جامع و کامل و قابل تغییر در طول مدت بیمه نامه تا ۱۰۰ سالگی بیمه شده

login