1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
یکشنبه, 12 تیر,1401
Dayinsurance

مدیران ستادی

مدیران حوزه‌ی مدیرعامل

سید مصطفی یاسینی

مشاور عالی مدیر عامل و مدیر کل حراست
 • تحصیلات:لیسانس مدیریت امور فرهنگی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2200
 • رایانامه:m_yasini@dayins.com

محمد آهنی

مدیر حقوقی و امور قراردادها
 • تحصیلات:فوق لیسانس حقوق خصوصی
 • شماره تماس:1671- داخلی 2540
 • رایانامه:m_ahani@dayins.com

نازیلا حیدرنژاد

مدیر حسابرسی و کنترل داخلی
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت اجرایی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2260
 • رایانامه:n_heidarnejad@dayins.com

محمد حسین غلامی

سرپرست مدیریت ریسک و اکچوئری
 • تحصیلات:فوق لیسانس مهندسی صنایع
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2560
 • رایانامه:mh_gholami@dayins.com

فرید میرموسوی

مدیر روابط عمومی و حوزه مدیریت
 • تحصیلات:فوق لیسانس علوم اجتماعی (جامعه شناسی)
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2550
 • رایانامه:f_mirmousavi@dayins.com
مدیران معاونت مالی و اقتصادی

محمد عبدالعظيمی عليائی

مدیر مالی
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت مالی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2340
 • رایانامه:m_abdolazimi@dayins.com

لیدا مهر علیزاده

مدیر امور اقتصادی و سرمایه گذاری
 • تحصیلات:فوق لیسانس آمار
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2360
 • رایانامه:l_mehralizadeh@dayins.com
مدیران معاونت فنی بیمه های اموال و مسئولیت

هنگامه بخشی

مدیر بیمه های مسئولیت، حمل و نقل و طرح های خاص
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2440
 • رایانامه:h_bakhshi@dayins.com

محمد علی رجبی علیایی

مدیر بیمه های خودرو
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2470
 • رایانامه:m_rajabi@dayins.com

الهه صادقی

مدیر بیمه های آتش سوزی و مهندسی
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت مالی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2430
 • رایانامه:e_sadeghi@dayins.com

ویدا علی کوثر زاده

مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل
 • تحصیلات:لیسانس مدیریت بيمه
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2410
 • رایانامه:v_kosarzadeh@dayins.com
مدیران معاونت فنی بیمه های اشخاص

زهرا فخاری نژاد

مدير بيمه‌های زندگی
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2418
 • رایانامه:z_fakharinejad@dayins.com

مجتبی عابد

سرپرست مدیریت بیمه‌های درمان
 • تحصیلات:فوق لیسانس علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه
 • شماره تماس:1671- داخلی 3360
 • رایانامه:actuarabed@gmail.com
مدیران معاونت برنامه ريزي و تحول كسب و كار

سید محسن توفیقی

مدیر فناوری اطلاعات
 • تحصیلات:فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2240
 • رایانامه:m_tofighi@dayins.com

حسین کربلایی

مدیر برنامه ریزی و تعالی سازمانی
 • تحصیلات:فوق لیسانس مهندسی صنایع
 • شماره تماس:۱۶۷۱- داخلی 2570
 • رایانامه:h_karbalaei@dayins.com

علی اکبر گلشنی

مدیر تحول دیجیتال
 • تحصیلات:فوق لیسانس مهندسی صنایع
 • شماره تماس:۱۶۷۱- داخلی ۲۶۹۵
 • رایانامه:a_golshani@dayins.com
مدیران معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

محسن صلاحی نژاد

مدیر منابع انسانی
 • تحصیلات:فوق لیسانس حسابداری
 • شماره تماس:1671 - داخلی ۲۲10
 • رایانامه:

نسترن کابلیان

مدیر امور پشتیبانی
 • تحصیلات:لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2220
 • رایانامه:n_kabolian@dayins.com
مدیران معاونت امور مشتریان و توسعه بازار

هادی احمدی

مدیر امور شعب، نمایندگان و کارگزاران
 • تحصیلات:فوق لیسانس مديريت صنعتی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2330
 • رایانامه:h_ahmadi@dayins.com

مهدی خيرخواهان

مدیر امور مشتریان
 • تحصیلات:فوق لیسانس مديريت صنعتی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2380
 • رایانامه:m_kheirkhahan@dayins.com

آرش شکری

مدیر بازاریابی و تبلیغات
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت MBA
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2320
 • رایانامه:a_shokri@dayins.com

مریم محمدپور

مدیر یادگیری و توسعه استعداد
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس:1671- داخلی 2420
 • رایانامه:-