مدیران ستادی بیمه دی | بیمه دی‌ | با شما، برای جبران
1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
ﺳﻪشنبه, 24 فروردین,1400
Dayinsurance

مدیران ستادی

مدیران حوزه‌ی مدیرعامل

محمد آهنی

مدیر حقوقی و امور قراردادها
 • تحصیلات:فوق لیسانس حقوق خصوصی
 • شماره تماس:1671- داخلی 1540
 • رایانامه:m_ahani@dayins.com

نازیلا حیدرنژاد

سرپرست مدیریت حسابرسی و کنترل داخلی
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت اجرایی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1260
 • رایانامه:n_heidarnejad@dayins.com

محمد حسین غلامی

سرپرست مدیریت ریسک و اکچوئری
 • تحصیلات:فوق لیسانس مهندسی صنایع
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1560
 • رایانامه:mh_gholami@dayins.com

فرید میرموسوی

مدیر روابط عمومی و حوزه مدیریت
 • تحصیلات:فوق لیسانس علوم اجتماعی (جامعه شناسی)
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1500
 • رایانامه:f_mirmousavi@dayins.com

سید مصطفی یاسینی

مدیر حراست و بازرسی
 • تحصیلات:لیسانس مدیریت امور فرهنگی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1200
 • رایانامه:m_yasini@dayins.com
مدیران معاونت مالی و اقتصادی

محمد عبدالعظيمی عليائی

مدیر مالی
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت مالی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1340
 • رایانامه:m_abdolazimi@dayins.com

لیدا مهر علیزاده

مدیر امور اقتصادی و سرمایه گذاری
 • تحصیلات:فوق لیسانس آمار
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1360
 • رایانامه:l_mehralizadeh@dayins.com
مدیران معاونت فنی بیمه های اموال و مسئولیت

هنگامه بخشی

مدیر بیمه های مسئولیت، حمل و نقل و طرح های خاص
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1440
 • رایانامه:h_bakhshi@dayins.com

محمد علی رجبی علیایی

مدیر بیمه های خودرو
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1570
 • رایانامه:m_rajabi@dayins.com

الهه صادقی

مدیر بیمه های آتش سوزی و مهندسی
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت مالی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1430
 • رایانامه:e_sadeghi@dayins.com

ویدا علی کوثر زاده

مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل
 • تحصیلات:لیسانس مدیریت بيمه
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1410
 • رایانامه:v_kosarzadeh@dayins.com
مدیران معاونت فنی بیمه های اشخاص

زهرا فخاری نژاد

مدير بيمه هاي زندگي
 • تحصیلات:لیسانس مدیریت بيمه
 • شماره تماس:1671 - داخلی 3200
 • رایانامه:z_fakharinejad@dayins.com
مدیران معاونت برنامه ريزي و تحول كسب و كار

احسان بهلولی

مدیر برنامه ریزی و تعالی سازمانی
 • تحصیلات:فوق لیسانس مهندسی صنایع
 • شماره تماس:۱۶۷۱- داخلی 1570
 • رایانامه:e_bohlouli@dayins.com

سید محمدجعفر علائی

مدیر فناوری اطلاعات
 • تحصیلات:لیسانس مهندسی کامپیوتر
 • شماره تماس:۱۶۷۱- داخلی ۲۲۴۰
 • رایانامه:M_Alaei@dayins.com

علی اکبر گلشنی

سرپرست مدیریت تحول دیجیتال
 • تحصیلات:فوق لیسانس مهندسی صنایع
 • شماره تماس:۱۶۷۱- داخلی ۲۶۹۵
 • رایانامه:a_golshani@dayins.com
مدیران معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

محسن صلاحی نژاد

مدیر منابع انسانی
 • تحصیلات:فوق لیسانس حسابداری
 • شماره تماس:1671 - داخلی ۲۲10
 • رایانامه:

نسترن کابلیان

مدیر امور پشتیبانی
 • تحصیلات:لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1220
 • رایانامه:n_kabolian@dayins.com
مدیران معاونت امور مشتریان و توسعه بازار

هادی احمدی

سرپرست مدیریت امور شعب و امور نمایندگان و کارگزاران
 • تحصیلات:فوق لیسانس مديريت صنعتی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1330
 • رایانامه:h_ahmadi@dayins.com

مهدی خيرخواهان

سرپرست مدیریت امور مشتریان
 • تحصیلات:فوق لیسانس مديريت صنعتی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2380
 • رایانامه:m_kheirkhahan@dayins.com

آرش شکری

مدیر بازاریابی و تبلیغات
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت MBA
 • شماره تماس:1671 - داخلی 1320
 • رایانامه:a_shokri@dayins.com

مریم محمدپور

سرپرست مدیریت یادگیری و توسعه استعداد
 • تحصیلات: -
 • شماره تماس:-
 • رایانامه:-