1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
پنجشنبه, 03 خرداد,1403
Dayinsurance

مدیران ستادی

مدیران حوزه‌ی مدیرعامل

جعفر عاشوری

مدیر حوزه مدیریت عامل
 • تحصیلات: لیسانس مدیریت
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2500
 • رایانامه:

محمود طاهریان

مشاور عالی مدیر عامل و مدیر کل حراست
 • تحصیلات:
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2200
 • رایانامه:

محمد آهنی

مدیر حقوقی و امور قراردادها
 • تحصیلات: فوق لیسانس حقوق خصوصی
 • شماره تماس: 1671- داخلی 2540
 • رایانامه: m_ahani@dayins.com

لیدا مهر علیزاده

مدیر ریسک و تحلیل داده
 • تحصیلات: فوق لیسانس آمار
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2360
 • رایانامه: l_mehralizadeh@dayins.com

مجید ملازاده

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2550
 • رایانامه:

محسن صلاحی نژاد

مدیر حسابرسی و کنترل داخلی
 • تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری
 • شماره تماس: 1671 - داخلی ۲۲10
 • رایانامه:
معاونت توسعه بازار و خدمات پس از فروش

مهدی خيرخواهان

مدیر امورمشتریان و خدمات پس از فروش
 • تحصیلات: فوق لیسانس مديريت صنعتی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2380
 • رایانامه: m_kheirkhahan@dayins.com

وحیدرضا صفی خانی

مدیر بازاریابی و تبلیغات
 • تحصیلات: لیسانس مهندسی معماری
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2327
 • رایانامه:

مرتضی حسنی

مدیر فروش و شبکه فروش
 • تحصیلات: فوق لیسانس بازرگانی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2320
 • رایانامه: mortezahasani.dayins@gmail.com
معاونت مالی و اقتصادی

محمد عبدالعظيمی عليائی

مدیر مالی
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت مالی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2340
 • رایانامه: m_abdolazimi@dayins.com

سمیه شاه علیزاده

سرپرست مدیریت سرمایه‌گذاری و امور سهام
 • تحصیلات: لیسانس حسابداری بازرگانی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2560
 • رایانامه:
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی فنی

محمدرضا گلرو

مدیر منابع انسانی
 • تحصیلات: دکترا مدیریت - مدیریت بحران
 • شماره تماس: 1671- داخلی 2215
 • رایانامه: mr_golro@dayins.com

نسترن کابلیان

مدیر امور پشتیبانی
 • تحصیلات: لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2220
 • رایانامه: n_kabolian@dayins.com

نازیلا حیدرنژاد

مدیر یادگیری و توسعه استعداد
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرایی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2260
 • رایانامه: n_heidarnejad@dayins.com
معاونت برنامه ريزي و تحول كسب و كار

عیسی نجفی

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و آمار
 • تحصیلات: دکترا تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2240
 • رایانامه: i_najafi@dayins.com

هادی احمدی

مدیر برنامه ریزی و بودجه
 • تحصیلات: فوق لیسانس مديريت صنعتی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2330
 • رایانامه: h_ahmadi@dayins.com

علی اکبر گلشنی

مدیر تحول دیجیتال
 • تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی صنایع
 • شماره تماس: ۱۶۷۱- داخلی ۲۶۹۵
 • رایانامه: a_golshani@dayins.com
معاونت فنی

محمد علی رجبی علیایی

مدیر بیمه های خودرو
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2470
 • رایانامه: m_rajabi@dayins.com

مصطفی نظری

سرپرست مدیریت بیمه‌های درمان
 • تحصیلات: لیسانس مدیریت بیمه های اموال
 • شماره تماس: 1671- داخلی 2642
 • رایانامه:

احد رحیم زاده

مدیر بیمه های مسئولیت، حمل و نقل و طرح های خاص
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2440
 • رایانامه:

ویدا علی کوثر زاده

مدیر بیمه های اتکایی
 • تحصیلات: لیسانس مدیریت بيمه
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2410
 • رایانامه: v_kosarzadeh@dayins.com

حمیدرضا علی محمدی

سرپرست مدیریت بیمه های مهندسی و انرژی
 • تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی مواد
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2443
 • رایانامه:

محمدرضا کیهان

مدیر بیمه های آتش سوزی
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت
 • شماره تماس: 1671 داخلی 2430
 • رایانامه:

زهرا فخاری نژاد

مدير بيمه‌های زندگی
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2418
 • رایانامه: z_fakharinejad@dayins.com
login