1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
چهارشنبه, 08 آذر,1402
Dayinsurance

مدیران ستادی

مدیران حوزه‌ی مدیرعامل

جعفر عاشوری

مدیر حوزه مدیریت عامل
 • تحصیلات: لیسانس مدیریت
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2500
 • رایانامه:

لیدا مهر علیزاده

سرپرست مدیریت ریسک و تحلیل داده
 • تحصیلات: فوق لیسانس آمار
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2360
 • رایانامه: l_mehralizadeh@dayins.com

محمد آهنی

مدیر حقوقی و امور قراردادها
 • تحصیلات: فوق لیسانس حقوق خصوصی
 • شماره تماس: 1671- داخلی 2540
 • رایانامه: m_ahani@dayins.com

محمود طاهریان

مشاور عالی مدیر عامل و مدیر کل حراست
 • تحصیلات:
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2200
 • رایانامه:

فرید میرموسوی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
 • تحصیلات: فوق لیسانس علوم اجتماعی (جامعه شناسی)
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2550
 • رایانامه: f_mirmousavi@dayins.com

محسن صلاحی نژاد

سرپرست مدیریت حسابرسی کنترل داخلی
 • تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری
 • شماره تماس: 1671 - داخلی ۲۲10
 • رایانامه:
معاونت توسعه بازار و خدمات پس از فروش

مهدی خيرخواهان

مدیر بازاریابی و فروش
 • تحصیلات: فوق لیسانس مديريت صنعتی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2380
 • رایانامه: m_kheirkhahan@dayins.com

وحیدرضا صفی خانی

سرپرست مدیریت بازاریابی و تبلیغات
 • تحصیلات: لیسانس مهندسی معماری
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2327
 • رایانامه:

مرتضی حسنی

سرپرست مدیریت امورمشتریان و خدمات پس از فروش
 • تحصیلات: فوق لیسانس بازرگانی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2320
 • رایانامه: mortezahasani.dayins@gmail.com
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی فنی

محمدرضا گلرو

سرپرست مدیریت منابع انسانی
 • تحصیلات: دکترا مدیریت - مدیریت بحران
 • شماره تماس: 1671- داخلی 2215
 • رایانامه: mr_golro@dayins.com

نسترن کابلیان

مدیر امور پشتیبانی
 • تحصیلات: لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2220
 • رایانامه: n_kabolian@dayins.com

نازیلا حیدرنژاد

سرپرست مدیریت یادگیری و توسعه استعداد
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرایی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2260
 • رایانامه: n_heidarnejad@dayins.com
معاونت فنی

محمد علی رجبی علیایی

مدیر بیمه های خودرو
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2470
 • رایانامه: m_rajabi@dayins.com

مصطفی نظری

سرپرست مدیریت بیمه‌های درمان
 • تحصیلات:
 • شماره تماس: 1671- داخلی 3360
 • رایانامه:

هنگامه بخشی

مدیر بیمه های مسئولیت، حمل و نقل و طرح های خاص
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2440
 • رایانامه: h_bakhshi@dayins.com

ویدا علی کوثر زاده

مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل
 • تحصیلات: لیسانس مدیریت بيمه
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2410
 • رایانامه: v_kosarzadeh@dayins.com

محمدرضا کیهان

سرپرست مدیریت بیمه های آتش سوزی، مهندسی و انرژی
 • تحصیلات:
 • شماره تماس: 1671 داخلی 2430
 • رایانامه:

زهرا فخاری نژاد

مدير بيمه‌های زندگی
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2418
 • رایانامه: z_fakharinejad@dayins.com
معاونت برنامه ريزي و تحول كسب و كار

مهدی هنرمند

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و آمار
 • تحصیلات:
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2240
 • رایانامه: m_honarman@dayins.com

هادی احمدی

مدیر برنامه ریزی و بودجه
 • تحصیلات: فوق لیسانس مديريت صنعتی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2330
 • رایانامه: h_ahmadi@dayins.com

علی اکبر گلشنی

مدیر تحول دیجیتال
 • تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی صنایع
 • شماره تماس: ۱۶۷۱- داخلی ۲۶۹۵
 • رایانامه: a_golshani@dayins.com
معاونت مالی و اقتصادی

محمد عبدالعظيمی عليائی

مدیر مالی
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت مالی
 • شماره تماس: 1671 - داخلی 2340
 • رایانامه: m_abdolazimi@dayins.com