بیمه آتش سوزی غیر صنعتی | بیمه دی | با شما برای جبران
1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
پنجشنبه, 27 خرداد,1400
Dayinsurance

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی

معرفی محصول

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی چیست؟

این نوع بیمه‌نامه مخصوص فروشگاه‌ها، ادارات و مراکز خدماتی وامثالهم می‌باشد. موارد قابل بیمه‌شدن در این نوع از بیمه‌نامه‌ها، ساختمان‌ها، تاسیسات، دکوراسیون و موجودی اثاثیه ثابت و متغیر می‌باشد .

مخاطبان بیمه آتش سوزی غیر صنعتی:

همه فروشگاه‌ها، ادارات و مراکز خدماتی و امثالهم به این بیمه نیاز دارند.

خسارات تحت‌پوشش بیمه آتش سوزی غیر صنعتی:

 • 1. آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار (خسارت احتمالی از نوسانات برق ناشی از تخلیه بار‌الکتریکی صاعقه تحت‌پوشش نمی‌باشد.)
 • 2. سیل وطغیان آب
 • 3. زلزله و آتش‌فشان
 • 4. طوفان و گردباد
 • 5. تگرگ
 • 6. سنگینی برف
 • 7. نشست، ریزش و رانش
 • 8. ترکیدگی لوله‌آب
 • 9. ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
 • 10. سقوط بهمن
 • 11. سرقت با شکست حرز
 • 12. سقوط هواپیما، هلیکوپتر
 • 13. شکست شیشه سکوریت
 • 14. انفجار ظروف تحت‌فشار
 • 15. دفرمگی ظروف تحت‌فشار
 • 16. شورش، بلوا، اغتشاش و آشوب
 • 17. هزینه‌های پاکسازی
 • 18. مسئولیت مدنی در قبال همسایگان بر اثر آتش‌سوزی
 • 19. اسکان موقت درصورت غیرقابل سکونت بودن محل مورد‌بیمه به دلیل محقق شدن خطرهای بیمه‌نامه

 

راهنمای خرید

 • 1. فرم چاپی تحت عنوان پرسشنامه که حاوی اطلاعات زیر می‌باشد توسط بیمه‌گذار تکمیل و امضا می‌شود که مبنای صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی قرار می‌گیرد.
 • ۲. تحویل فرم پیشنهاد و مدارک شناسایی بیمه‌گذار به واحد صدور بیمه‌گر (شعبه یا نماینده)
 • ۳. با توجه به نوع مورد‌بیمه‌، سرمایه پیشنهاد‌شده، خطرات تحت‌پوشش درخواستی و درصورت تشخیص بیمه‌‌گر، کارشناس جهت بازدید اولیه به محل اعزام خواهد گردید.
 • ۴. صدور بیمه‌نامه توسط واحد صدور بیمه‌گر

مدارک مورد نیاز بیمه آتش سوزی غیر صنعتی:

 • ۱. تکمیل فرم پیشنهاد و امضای آن توسط بیمه‌گذار و بدون قلم‌خوردگی و تحویل فرم‌پیشنهاد
 • ۲. تکمیل لیست اموال (درصورت لزوم)
 • ۳. ارائه کپی کارت ملی بیمه‌گذار

دریافت خسارت

بر اساس بند 1 ماده 23 شرایط عمومی بیمه نامه آتش‌سوزی، اعلام خسارت حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه به‌صورت نامه کتبی و یا تکمیل فرم اعلام خسارت انجام شده و به شعبه محل صدور بیمه نامه اعلام گردد.

مراحل پیگیری خسارت بیمه آتش سوزی غیر صنعتی:

 • 1. پس از اعلام ‌خسارت و تحویل مدارک به شرکت بیمه هماهنگی لازم جهت بازدید از مورد‌بیمه خسارت‌دیده به عمل خواهد آمد .
 • 2. پس از بررسی پرونده و تعیین میزان خسارت و شمول یا عدم شمول بیمه‌ای خسارت نتیجه پرونده به شعب مربوطه اعلام و شعب موظف است مراتب را به اطلاع بیمه‌گذار برساند .
 • 3. در صورت رضایت بیمه‌گذار به دریافت وجه خسارت، تحویل رضایتنامه مورد تایید شعبه و دریافت حواله و چک خسارت
 • 4. درصورت عدم رضایت به دریافت مبلغ و اعتراض بیمه‌گذار، ارائه نامه اعتراض به شعبه و طی‌کردن پروسه رسیدگی به اعتراض
 • 5. در نهایت در صورت توافق ارائه رضایتنامه و دریافت خسارت و در صورت عدم توافق اجرای بند 3 ماده 24 شرایط‌عمومی و در‌صورت عدم توافق نهایی ارجاع پرونده به دادگاه

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده بیمه آتش سوزی غیر صنعتی :

 • 1. ارائه اصل بیمه‌نامه و شرایط و ضمائم پیوست و رسید پرداخت حق‌بیمه و الحاقیه احتمالی
 • 2. ارائه کارت ملی
 • 3. ارائه سند مالکیت و یا اجاره‌نامه متعلق به بیمه‌گذار
 • در صورتیکه مالکیت و یا اجاره‌نامه محل مورد‌بیمه به نام سایر وابستگان درجه‌یک بیمه‌گذار باشد(همسر، فرزند، پدر یا مادر) ارائه مستندات شناسایی الزامی است. در صورتیکه اشخاص ثالث به عنوان ذینفع مورد‌بیمه شناخته شوند می‌بایست نام ایشان در بیمه‌نامه به عنوان ذینفع ذکر شده‌ باشد.
 • 4. ارائه فهرست اموال آسیب‌دیده و مبلغ تقریبی خسارت
 • 5. اصل گزارش آتش‌نشانی و نیروی انتظامی
 • 6. اصل گزارش مراجع ذیصلاح در خصوص حوادث غیرمترقبه
 • 7. پروانه کسب