1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
شنبه, 30 تیر,1403
Dayinsurance

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی

معرفی محصول

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی چیست؟

این نوع بیمه‌نامه مخصوص فروشگاه‌ها، ادارات و مراکز خدماتی وامثالهم می‌باشد. موارد قابل بیمه‌شدن در این نوع از بیمه‌نامه‌ها، ساختمان‌ها، تاسیسات، دکوراسیون و موجودی اثاثیه ثابت و متغیر می‌باشد .

پوشش‌ها و تعهدات

 • آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
 • زلزله و آتشفشان
 • سيل و طغيان آب
 • طوفان و گردباد
 • تركيدگي لوله آب
 • ضايعات ناشي از آب باران و ذوب برف
 • سقوط هواپيما و هليكوپتر در 5 كيلومتري فرودگاه
 • سقوط هواپيما و هليكوپتر دور از فرودگاه
 • آشوب-بلوا-اعتصاب-قيام
 • هزينه پاكسازي
 • برخورد جسم خارجي
 • شكست شيشه
 • تركيدگي ظروف تحت فشار صنعتي
 • سرقت
 • رانش زمين
 • شرايط جايگزيني يا بازسازي
 • سنگيني برف
 • نوسانات برق
 • فروکش چاه آب و فاضلاب
 • دفرمگي ظروف تحت فشار صنعتي
 • هزينه پاکسازي
 • تگرگ
 • مسئوليت مدني مالی ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب در قبال همسايگان
 • ريزش کوه و بهمن
 • هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی در محل مورد بیمه
 • غرامت فوت ونقص عضو ناشی از آتش سوزی در محل مورد بیمه

 

مزایا

 • تعهدات متناسب با درخواست بیمه گذار
 • پوششهای متنوع
 • اعمال حداکثر تخفیفات

 

شرایط بیمه نامه

 1.  ساختمانها با سازه خشتی و گلی از تعهدات این بیمه نامه خارج است.
 2. عدم پوشش بیمه ای برای محلهای فاقد پروانه فعالیت معتبر
 3. داشتن کد پستی

راهنمای خرید

مخاطبان بیمه‌نامه

تمامی فعالیتهای غیرصنعتی از قبیل مراکز تجاری، اداری، فرهنگی، آموزشی و ...

 

مراحل صدور

 • 1. فرم چاپی تحت عنوان پرسشنامه که حاوی اطلاعات زیر می‌باشد توسط بیمه‌گذار تکمیل و امضا می‌شود که مبنای صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی قرار می‌گیرد.
 • ۲. تحویل فرم پیشنهاد و مدارک شناسایی بیمه‌گذار به واحد صدور بیمه‌گر (شعبه یا نماینده)
 • ۳. با توجه به نوع مورد‌بیمه‌، سرمایه پیشنهاد‌شده، خطرات تحت‌پوشش درخواستی و درصورت تشخیص بیمه‌‌گر، کارشناس جهت بازدید اولیه به محل اعزام خواهد گردید.
 • ۴. صدور بیمه‌نامه توسط واحد صدور بیمه‌گر

مدارک مورد نیاز بیمه آتش سوزی غیر صنعتی:

 • ۱. تکمیل فرم پیشنهاد و امضای آن توسط بیمه‌گذار و بدون قلم‌خوردگی و تحویل فرم‌پیشنهاد
 • ۲. تکمیل لیست اموال (درصورت لزوم)
 • ۳. ارائه کپی کارت ملی بیمه‌گذار

مراکز خرید

شعب و نمایندگی های سراسر کشور

برای دریافت آدرس شعب بیمه دی و آدرس نمایندگان بیمه دی روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

دریافت خسارت

بر اساس بند 1 ماده 23 شرایط عمومی بیمه نامه آتش‌سوزی، اعلام خسارت حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه به‌صورت نامه کتبی و یا تکمیل فرم اعلام خسارت انجام شده و به شعبه محل صدور بیمه نامه اعلام گردد.

مراحل پیگیری خسارت بیمه آتش سوزی غیر صنعتی:

 • 1. پس از اعلام ‌خسارت و تحویل مدارک به شرکت بیمه هماهنگی لازم جهت بازدید از مورد‌بیمه خسارت‌دیده به عمل خواهد آمد .
 • 2. پس از بررسی پرونده و تعیین میزان خسارت و شمول یا عدم شمول بیمه‌ای خسارت نتیجه پرونده به شعب مربوطه اعلام و شعب موظف است مراتب را به اطلاع بیمه‌گذار برساند .
 • 3. در صورت رضایت بیمه‌گذار به دریافت وجه خسارت، تحویل رضایتنامه مورد تایید شعبه و دریافت حواله و چک خسارت
 • 4. درصورت عدم رضایت به دریافت مبلغ و اعتراض بیمه‌گذار، ارائه نامه اعتراض به شعبه و طی‌کردن پروسه رسیدگی به اعتراض

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده بیمه آتش سوزی غیر صنعتی:

الف- ارائه اصل بیمه نامه و شرایط و ضمائم پیوست و رسید پرداخت حق بیمه و الحاقیه احتمالی

ب– ارائه کارت ملی

ج-ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه متعلق به بیمه گذار
در صورتیکه مالکیت و یا اجاره نامه محل مورد بیمه بنام سایر وابستگان درجه یک بیمه گذار باشد ( همسر ، فرزند ، پدر یا مادر ) ارائه مستندات شناسایی الزامی است . در صورتیکه اشخاص ثالث بعنوان ذینفع مورد بیمه شناخته شوند می بایست نام ایشان در بیمه نامه بعنوان ذینفع ذکر شده باشد

د- ارائه فهرست اموال آسیب دیده و مبلغ تقریبی خسارت

هـ - اصل گزارش آتش نشانی و نیروی انتظامی

و – اصل گزارش مراجع ذیصلاح در خصوص حوادث غیرمترقبه

سوالات متداول

درصورتیکه اموال تحت پوشش بیمه نامه کمتر از سرمایه واقعی بیمه شده باشند بنابراین در زمان پرداخت خسارت ماده10 اعمال خواهد شد.

خیر

این موضوع بستگی به شرایط محل مورد بیمه و سابقه خسارت و خطرات مورد درخواست دارد

بعنوان مثال درصورتیکه محل مورد بیمه دارای سابقه خسارت در یکساله گذشته باشد و یا اینکه بیمه گذار درخواست خطر سرقت را دارد انجام بازدید اولیه ضروری میباشد سایر موارد نیز متعاقباً‌ طبق بخشنامه های داخلی شرکت است.

این موضوع بستگی به درخواست بیمه گذار می باشد ولی صدور به هر دوشکل امکان پذیر است

خیر –هرگونه اوراق بهادار و یا طلا و جواهرات تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی نیست

بله-به دلیل اینکه بیمه نامه داری خطر آتش سوزی بوده بنابراین خسارت آتش سوزی تحت پوشش است و این پوشش بیشتر خسارت ناشی از نواسانات برق که منجرب به آسیب و سوختگی تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی بیمه گذار می شود را (درصورت اعلام آنها در هنگام صدور و شرایط خصوصی این خطر)تحت پوشش قرار می دهد

درصورت توافق به پرداخت حق بیمه بصورت اقساط، چنانچه بیمه گذار هریک از اقساط را تاسررسید معینه به بیمه گر پرداخت ننماید ، بیمه گر میتواند بیمه نامه را فسخ نماید . چنانچه بیمه نامه فسخ نگردد ، درصورت وقوع حادثه ، خسارت متناسب با حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ایکه میبایست تا زمان وقوع خسارت پرداخت میگردید محاسبه و پرداخت میگردد.

چنانچه بیمه گذار تمام یا بخشیاز حق بیمه را بصورت اسناد تضامنیمانند چک پرداخت نماید ، عدم وصول چک بعلت بلامحل بودن به منزله عدم پرداخت حق بیمه تلقیشده و حسب مورد مشمول بند فوق الذکر خواهد شد .

تحویل چکهایسررسید گذشته پس از حادثه به بیمه‌گر به منزله پرداخت در سررسید معینه تلقینخواهد شد و حسب مورد مشمول بندهایفوق الذکر است.

login