1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
جمعه, 31 فروردین,1403
Dayinsurance

بیمه مسئولیت مدنی فردی

معرفی محصول

مسئولیت مدنی فردی

طبق تعریف مسئولیت مدنی چنانچه هر شخص حقیقی در جریان زندگی روزمره عادی خود منجر به بروز زیان و خسارت به دیگری گردد، طبق قانون ملزم به جبران زیان وارده خواهد بود.

بیمه مسئولیت مدنی فردی/خانواده

عبارت است از جبران خسارتهاي بدني و يا مالي وارده به اشخاص ثالث در نتيجه اعمال غير عمدي مانند خطا، تقصير، غفلت، مسامحه يا قصوربيمه گذار/ بيمه شده ناشي از خطرات مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه در جريان فعاليت هاي زندگي روزمره (غير از فعاليت هاي شغلي، حرفه اي، تجاري و...)، که بيمه گذار براساس نظريه کارشناس بيمه گر و در صورت لزوم راي مراجع قضايي، مسئول جبران خسارت شناخته شود.

پوشش اصلی بیمه مسئولیت مدنی فردی

پوشش خسارت جانی شامل فوت، نقص عضو، هزینه پزشکی و خسارت مالی می باشد.

پوشش‌های فرعی بیمه مسئولیت مدنی فردی

 • خسارت ناشی از آتش سوزی،انفجار و ریزش نمای ساختمان و سقوط اجسام محل سکونت بیمه
 • خسارت جانی  و مالی وارد به مهمانان در داخل منزل محل سکونت بیمه گذار
 • خسارت ناشی از اعمال فرزندان مجرد زیر 18 سال به شرط سلامت روحی و روانی
 • خسارت ناشی از همسر تحت تکفل بیمه گذار
 • خسارت ناشی از فعالیت های ورزشی غیرحرفه ای و تفریحی بیمه گذار در محل خارج از باشگاه و سالن های ورزشی
 • خسارات ناشی از اعمال افراد مجنون/زوال عقل و حافظه تحت تکفل بیمه گذار
 • خسارت وارد به عوامل روزمزد تاسیساتی،تعمیراتی و نظافتی در منزل محل سکونت بیمه گذار
 • خسارات ناشی از استفاده از دوچرخه و سایر وسایل نقلیه غیرموتوری
 • خسارات ناشی از نگهداری از حیوانات خانگی شناسنامه دار شامل سگ،گربه و خرگوش
 • خسارات ناشی از استفاده از سلاح سرد در منزل محل سکونت مندرج در بیمه نامه به دلیل شکست حرز
 • پوشش حذف فرانشیز

مزیت‌های بیمه مسئولیت مدنی فردی

این بیمه نامه صرفا در شرکت بیمه دی ارائه می گردد و جزء طرح های نوین بیمه ای می باشد.

راهنمای خرید

 • فرم پیشنهاد توسط مشتری تکمیل و مهر و امضا می‌گردد.
 • نرخ و شرایط بیمه نامه که با توجه به شرایط پیشنهاد تکمیل شده،مورد بررسی قرار می گیرد.
 • در صورت موافقت، حق بیمه ی محاسبه شده به بیمه گذار اعلام می گردد.
 • حق بیمه به صورت توافق شده توسط بیمه گذار پرداخت می گردد.
 • بیمه‌نامه توسط کارشناس صدور / نماینده صادر و پس از امضا و مهر ، به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود.

دریافت خسارت

 • بیمه‌گذار به صورت مکتوب اقدام به اعلام خسارت به بیمه گر می نماید.
 • مدارک مورد نیاز توسط کارشناس خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گذار رسانده می‌شود.
 • بیمه‌گذار مدارک لازم را به بیمه گر تحویل می‌دهد.
 • خسارت بر اساس مدارک تحویل شده بررسی و در صورت تحت پوشش بودن در بیمه نامه ی صادره، مبلغ خسارت تعیین و حواله به نفع زیاندیده صادر می گردد.

سوالات متداول

آیا ارائه ی آدرس در بیمه نامه مسئولیت فردی/خانواده الزامیست؟

بله زیرا  کلوز های بیمه نامه در محل اقامت درج شده در بیمه نامه پوشش دارند.

آیا خسارت وارد به کارگر روزمزد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد؟

بله،کارگران روزمزد(کمتر از 5 روز) با فعالیت شغلی تاسیساتی،تعهمیراتی و نظافتی تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

آیا خسارت وارد به اشخاص ثالث  ناشی از فعالیت  روزمره فرزندان بالای 18 سال مجرد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد؟

خیر،خسارت وارد به اشخاص ثالث ناش از فعالیت روزمرهفرزندان زیر 18 سال تحت تکفل بیمه گذار تحت پوشش بیمه نامه می باشد.

آیا کلوز خسارت ناشی از اعمال فرزندان مجرد زیر 18 سال به شرط سلامت روحی و روانی دارای محدودیت تعداد فرزندان می باشد؟

خیر،این بیمه نامه محدودیتی در این خصوص نداشته و حسب درخواست بیمه گذار و با اعمال اضافه نرخ مناسب تحت پوشش خواهد بود.

آیا در این بیمه نامه خسارات وارد به اشخاص ثالث در باغ تحت مالکیت بیمه گذار تحت پوشش این بیمه نامه می باشد؟

خیر،خسارات وارد به اشخاص ثالث ناشی از فعالیت بیمه گذار در باغ تحت مالکیت وی از استثنائات این بیمه نامه می باشد.

login