مشتریان بیمه دی | سایت بیمه دی‌ | با شما، برای جبران
1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
پنجشنبه, 27 خرداد,1400
Dayinsurance

مشتریان ما

بیمه‌گذاران دولتی

 

 

وزارت نیرو

 

 

 

شرکت توانیر

 

 

بیمه‌گذاران دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

دانشگاه زنجان

 

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دانشگاه شاهد

 

بیمه‌گذاران عمومی

شهرداری گرگان

 

مترو تهران

 

شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری تبریز

 

شهرداری اسلامشهر

 

بیمه‌گذاران صنعتی

آناتا

 

نیروگاه زاگرس

 

ایرانخودرو

 

گروه صفا

 

برق دماوند

 

مهاب قدس

 

صدرا