هیات عامل بیمه دی | سایت بیمه دی | با شما، برای جبران
1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
چهارشنبه, 13 مرداد,1400
Dayinsurance

هیات عامل

محمدرضا کشاورز

نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
 • تحصیلات:فوق لیسانس حسابداری
 • شماره تماس:1671- داخلی 1500-1501
 • رایانامه:mr_keshavarz@dayins.com

سجاد رامندی

سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 3340
 • رایانامه:s_ramandi@dayins.com

یاسر فرهی

معاون منابع انسانی و پشتیبانی
 • تحصیلات:فوق لیسانس حسابداری
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2230
 • رایانامه:y_farahi@dayins.com

میثم میرزازاده

معاون برنامه ريزی و تحول كسب و كار
 • تحصیلات:فوق لیسانس مديريت فناوری اطلاعات
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2681
 • رایانامه:m_mirzazadeh@dayins.com

حسن قلندری

معاون امور مشتریان و توسعه بازار
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت آموزشی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2300
 • رایانامه:h_ghalandari@dayins.com

محمد مهدی عزیزی امیری

معاون فنی بیمه های اموال و مسئولیت
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2400
 • رایانامه:m_azizi@dayins.com

بهروز قزلباش

معاون مالی و اقتصادی
 • تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت مالی
 • شماره تماس:1671 - داخلی 2370
 • رایانامه:b_ghezelbash@dayins.com