1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
شنبه, 30 تیر,1403
Dayinsurance

بیمه مسئولیت حرفه ای

معرفی محصول

بیمه مسئولیت حرفه‌ای چیست؟

عبارتست از مسئولیت  صاحبان حرفه ها به موجب قانون در مقابل افرادی که در رابطه با حرفه ی آنها دچار زیان و خسارت گردیده اند.

پوشش‌های بیمه مسئولیت حرفه‌ای:

بیمه مسئولیت حرفه ای خسارت های جانی و مالی که به علت خطا،اشتباه،غفلت و یا قصور در انجام شغل و حرفه افراد به دیگران ایجاد می گردد را جبران نماید.

مزایای بیمه مسئولیت حرفه‌ای:

بیمه مسئولیت حرفه ای دارای زیرشاخه های متعدد و متنوعی می باشد که بسته به نوع حرفه و شغل فرد تعهدات بیمه نامه تغییر نموده و خطرات مربوط به آن حرفه را تحت پوشش قرار می دهد.
مانند مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح،ناظر و محاسب و یا مسئولیت حرفه ای پزشکان و پزشکان

شرایط بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای:

وجود گواهی نامه ی معتبر مربوط به حرفه

 

راهنمای خرید

  • فرم پیشنهاد توسط مشتری تکمیل و مهر و امضا می‌گردد.
  • نرخ و شرایط بیمه نامه که با توجه به شرایط پیشنهاد تکمیل شده،مورد بررسی قرار می گیرد.
  • در صورت موافقت، حق بیمه ی محاسبه شده به بیمه گذار اعلام می گردد.
  • حق بیمه به صورت توافق شده توسط بیمه گذار پرداخت می گردد.
  • بیمه‌نامه توسط کارشناس صدور / نماینده صادر و پس از امضا و مهر ، به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود.

دریافت خسارت

  1. بیمه‌گذار به صورت مکتوب اقدام به اعلام خسارت به بیمه گر می نماید.
  2. مدارک مورد نیاز توسط کارشناس خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گذار رسانده می‌شود.
  3. بیمه‌گذار مدارک لازم را به بیمه گر تحویل می‌دهد.
  4. خسارت بر اساس مدارک تحویل شده تعیین و حواله به نفع زیاندیده صادر می گردد.

سوالات متداول

آیا این بیمه نامه دارای دوره ی تأمین نیز می باشد و مدت آن چند ماه است؟

بله بستگی به نوع بیمه نامه دارد.

در بعضی از بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای مانند مسئولیت مهندسین ساختمان، بازرسین گاز و... تعهد مالی نیز ارائه می شود ولی در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان طبق آیین نامه 82 صرفا تعهد جانی فروخته می شود.

خیر. مسئولیت بیمه گذار در تمامی مراکز درمانی مجاز و معتبر تحت پوشش می باشد.

login