1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
شنبه, 30 تیر,1403
Dayinsurance

بیمه مسئولیت مدنی

معرفی محصول

مسئوليت مدنی

اگر در اثر اعمال رفتار فرد و با افرادي به فرد و يا افراد جامعه خسارت وارد شود مسئوليت مدني تحقق پيدا مي كند و به عبارت ساده تر مسئوليت مدني به عنوان زيان خصوصي تلقي مي گردد. مانند مسئوليت پزشكان و يا كارفرمايان در مقابل كاركنان، مسئولیت در قبال اشخاص ثالث.

موضوع بيمه: عبارت از جبران خسارتهای بدنی و یا مالی (حسب مورد) وارد به زیاندیده/گان که در نتیجه خطا، تقصیر، غفلت، مسامحه یا قصور بیمه گذار / بیمه شده (حسب مورد) حین فعالیت موضوع بیمه ایجاد شود و بیمه گذار براساس نظریه مراجع ذیصلاح قانونی (با ذکر نام مرجع) و در صورت لزوم رای مراجع قضایی، مسئول جبران خسارت شناخته شود.

انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت جامع شهرداری

این بیمه به منظور جبران کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات احتمالی عملیات عمرانی، ‌زیر بنایی و ... که تحت نظارت شهرداری انجام شود، صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی

این بیمه به منظور جبران کلیه خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی

صاحبان‌ اماکن‌ ورزشی‌ همچون‌ استخرها، سالن‌های‌ ورزشی‌ و بدنسازی‌ ضمن‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و حفاظتی‌، گاهی‌ با حوادثی‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزینه‌‌های‌ پزشکی‌ مراجعین‌ می‌شود، مواجه‌ می‌گردند که‌ مناسب‌ترین‌ راه‌ برای‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌، تهیه بیمه نامه مسئولیت‌ مدنی‌ مجموعه‌های‌ ورزشی‌‌ است‌.

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

مسئولیت افرادی که در مراکز آموزشی مشغول به کار یا تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراکز می‌باشد. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشی اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران مراکز می‌باش. بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در مراکز آموزشی صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران اردوها و تور

مسئولیت افرادی که در اردو هستند، بر عهده مدیر اردو است. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در اردو اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران اردو می‌باشد. بیمه‌ مسئولیت مدیران اردوها به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در اردوها صادر می‌شود.

و

بیمه مسئولیت مدیران اماکن اقامتی

بیمه مسئولیت مدیر رستوران و مراکز مشابه

بیمه مسئولیت دارندگان و نصابان آسانسور

بیمه مسئولیت مدیران پارکینگ های عمومی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز درمانی و مسئولین فنی

و...

پوشش‌های بیمه مسئولیت مدنی

خسارت جانی شامل فوت و نقص عضو، هزینه پزشکی، تعهد مالی و ارش می باشد.

مزایای بیمه مسئولیت مدنی

کلیه ی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند از این بیمه نامه استفاده کنند.

شرایط ببیمه مسئولیت مدنی

استثنائات :

خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

 • جنگ (اعم از اينكه اعلام شده يا نشده باشد)، عمليات خصمانه، اقدامات تروریستی، انقلاب و اقدامات براندازی بر علیه حکومت‌، اعتصاب، شورش، اغتشاش،  بلوا و تعطیلی کار.
 • خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تششعات اتمي و راديو اكتيو و انفجار هسته ای.
 • عدم‌النفع.
 • خسارت های غیر قابل جبران:
 • در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:
 • کلیه حوادثی که طبق نظریه مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول آن شناخته نمی‌شود.
 • حوادث ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمه‌گذار و کارکنان وی.
 • خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار، نمایندگان، مباشرین و یا وراث قانونی وی.
 • حوادث ناشی از درگیری، نزاع و ضرب و شتم.
 • جرایم نقدی و مجازات های کیفری، محکومیت نقدی به نفع دولت و مجازاتهاي قابل خريد بيمه گذار.
 • خسارت‌های ناشی از فعالیت غیر مجاز بیمه‌گذار به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی.

راهنمای خرید

 • فرم پیشنهاد توسط مشتری تکمیل و مهر و امضا می‌گردد.
 • نرخ و شرایط بیمه نامه که با توجه به شرایط پیشنهاد تکمیل شده،مورد بررسی قرار می گیرد.
 • در صورت موافقت، حق بیمه ی محاسبه شده به بیمه گذار اعلام می گردد.
 • حق بیمه به صورت توافق شده توسط بیمه گذار پرداخت می گردد.
 • بیمه‌نامه توسط کارشناس صدور / نماینده صادر و پس از امضا و مهر ، به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود.

دریافت خسارت

 • بیمه‌گذار به صورت مکتوب اقدام به اعلام خسارت به بیمه گر می نماید.
 • مدارک مورد نیاز توسط کارشناس خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گذار رسانده می‌شود.
 • بیمه‌گذار مدارک لازم را به بیمه گر تحویل می‌دهد.
 • خسارت بر اساس مدارک تحویل شده بررسی و در صورت تحت پوشش بودن در بیمه نامه ی صادره، مبلغ خسارت تعیین و حواله به نفع زیاندیده صادر می گردد.

سوالات متداول

آیا در بیمه مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی افرادی که برای ورزش در باشگاه مشغولند هم تحت پوشش هستند؟

دربیمه نامه های تقصیر احتمالی بیمه گذار در وقوع حادثه تحت پوشش قرار میگیرد لذا در یک حادثه ورزشی در صورتیکه بنا بر نظر کارشناسی و در صورت لزوم رای مراجع صالحه مشخص گرددکه خسارت واقع شده در محیط ورزشی ناشی از اهمال و قصور بیمه گذار واقع گردیده ، موضوع تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت می باشد.

آیا از بیمه مسئولیت درمقابل‌ ادعای‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردی‌ مانند ترکیدگی‌لوله‌آب‌، ریزش‌ سقف‌ همسایه‌ طبقه‌ پایین‌و… میتوان استفاده کرد؟

پوشش این خطرات در بیمه نامه های مسئولیت ناشی از آتش سوزی و مسئولیت فردی پیش بینی گردیده است

آیا در بیمه های مسئولیت میتوان از تخفیف عدم خسارت استفاده کرد؟

در این بیمه نامه ها بابت هر سال که بدون خسارت سپری گردد بیمه گر 5 درصد تخفیف عدم خسارت ارائه می نماید که سقف آن 20 درصد می باشد.

نحوه محاسبه حق بیمه در فسخ بیمه نامه های مسئولیت از طرف بیمه گذار و بیمه گر به ترتیب به چه صورت می باشد؟

به ترتیب کوتاه مدت-روزشمار محاسبه گردد.  

آیا مراجعه کنندگان به مجموعه ورزشی یا مکان آموزشی نیز تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث می باشند؟

بله،  با اعمال اضافه نرخ تحت پوشش می باشد.

آیا ارائه ی اسامی شرکت کنندگان در تور و یا اردو  جهت بیمه نامه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان تور در قبال شرکت کنندگان الزامی است؟

بله،ارائه ی اسامی شرکت کنندگان در تور حداکثر تا 24 ساعت پیش از اردو یا تور الزامیست.

آیا در بیمه نامه مراکز آموزشی،کارکنان آموزشگاه هم تحت پوشش بیمه می باشد؟

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار نسب به فراگیران و اشخاص ثالث، در قبال خسارت جانی، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه را جبران خواهد نمود.
لذا کارکنان مراکز آموزشی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشند و باید بیمه مسئولیت کارفرما در قیال کارکنان تهیه گردد.

login