1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
شنبه, 30 تیر,1403
Dayinsurance

طاهر موهبتی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی
 • شماره تماس: 1671
 • رایانامه: t_mohebati@dayins.com

حمیدرضا صفی خانی

رئیس هیات مدیره
 • تحصیلات: دکترا تخصصی
 • شماره تماس: 1671
 • رایانامه: safikhani.hr@gmail.com

عبدالرضا عباسپور

عضو هیات مدیره
 • تحصیلات:
 • شماره تماس: 1671
 • رایانامه:

عباسعلی بنی‌صفار

عضو هیات مدیره
 • تحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی
 • شماره تماس: 1671
 • رایانامه: banisaffar@dayins.com

محمد سپاهی

عضو هیات مدیره
 • تحصیلات:
 • شماره تماس: 1671
 • رایانامه:
login