•    
    • اطلاع رسانی
    • تقدیر رئیس شورای شهر ورامین از بیمه دی
     رئیس شورای شهر ورامین،از بیمه دی به دلیل فعالیت و کوشش در جهت ارائه خدمات بیمه ای به مردم این شهرستان، تقدیر و تشکر کرد.