•    
    • اطلاع رساني
    • حضور رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان خوي در شعبه خوي
     حجت الاسلام محمودي رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان خوي با حضور در شعبه خوي با كاركنان اين شعبه ديدار و گفتگو كرد .