•    
    • اطلاع رسانی
    • مراسم افطاری با حضور کارکنان و نمایندگان شعبه خوی
     مراسم افطاری با حضور کارکنان و نمایندگان شعبه خوی در منطقه توریستی فیرورق از توابع شهرستان خوی برگزار شد .