•    
    • اخبار و رویدادها
     نشست نمایندگان شعبه خوی با حضور رئیس بنیاد شهید چاریپاره برگزار شد
     نشست نمایندگان شمال استان آذربایجانغربی با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان چایپاره در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این ...
     بیمه دی شعبه سمنان برنده مناقصه سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری سمنان شد
     بیمه دی شعبه سمنان برنده مناقصه بیمه نامه مسئولیت سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری سمنان شد.
     نشست ماهیانه نمایندگان شعبه سمنان برگزار شد
     نشست ماهیانه نمایندگان سرپرستی شعبه سمنان با محور شناسایی بازار در محل شعبه برگزار شد.
     ادامه اخبار...