بیمه‌های زندگی | بیمه دی | با شما برای جبران
1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
ﺳﻪشنبه, 24 فروردین,1400
Dayinsurance

بیمه‌های زندگی

پرتال نمایندگان/کارگزاران

 1. قراردادی است فیمابین بیمه گر و بیمه گذار که بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار و موافقت بیمه شده (که جزء لاینفک قرارداد می باشد) و ضمائم مربوطه براساس شرایط عمومی و خصوصی مندرج در ظهر و ضمائم بیمه نامه منعقد می گردد و با امضا و مهر بیمه گر اعتبار می یابد. درصورتی که بیمه¬شده اهلیت قانونی نداشته باشد، موافقت ولی یا قیم قانونی وی برای اعتبار بیمه نامه، الزامیست.

 2. بیمه گر شرکت  بیمه دی (سهامی¬عام) می باشد که مشخصات آن در بیمه نامه قید شده و پرداخت غرامت ناشی از خطر موضوع بیمه را طبق شرایط عمومی و خصوصی در بیمه نامه به عهده می گیرد.

 3. شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه قید گردیده و عهده دار پرداخت حق بیمه است و به عنوان صاحب بیمه نامه در قبال بیمه گر شناخته می شود.

 4. شخصی است که حیات، فوت و یا احتمال تحقق خطرات موضوع بیمه نامه برای وی موجب انعقاد قرارداد بیمه نامه می گردد و سن، وضع سلامتی و شغل وی ملاک محاسبه حق بیمه می باشد.

 5. وجهی است که توسط بیمه گذار در فواصل زمانی تعیین شده پرداخت می گردد و بیمه گر در قبال دریافت آن متعهد به جبران خسارات موضوع بیمه نامه می باشد.

 6.  قراردادی است که به موجب آن، در ازای پرداخت حق بیمه در سررسیدهای معین توسط بیمه گذار، بیمه گر متعهد می گردد تا در صورت فوت و یا حیات شخص بیمه شده، سرمایه  بیمه را به صورت یکجا یا مستمری به ذینفعان بیمه نامه بپردازد.
  بیمه عمر و سرمایه گذاری در واقع یک سرمایه گذاری مطمئن با سود تضمینی است که علاوه بر پرداخت سود علی الحساب به سپرده-گذاری، شامل پوشش های بیمه ای متنوع و متعددی می باشد. در این بیمه نامه، افراد با پرداخت مبلغی به صورت ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تأمین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ا ی در آینده برای خود، از امکانات پوشش-های بیمه  عمر نیز برخوردار خواهند شد.
   

 7. شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی و دارای رابطه منطقی با بیمه شده هستند که نام آن ها در بیمه نامه درج گردیده و به عبارتی منافع مادی حاصل از بیمه نامه برای آنان پیش بینی گردیده است.

 8. عبارت است از مبلغ توافق شده ای که بیمه گر مکلف است در صورت فوت بیمه شده در هر سال بیمه ای، مطابق "جدول پیش بینی تعهدات بیمه گر و بیمه گذار" به ذینفعان بیمه نامه پرداخت نماید.

 9. مبلغی است که هر سال پس از کسر حق بیمه پوشش های بیمه ای و سایر هزینه ها از حق بیمه پرداختی بیمه گذار، تشکیل و با اندوخته سرمایه گذاری دوره  های قبل و همچنین تخصیص سود روزشمار انباشته می گردد.این مبلغ در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه به "ذینفع حیات" پرداخت و در صورت فوت بیمه شده، علاوه بر سرمایه فوت، اندوخته تا زمان فوت محاسبه و در وجه ذینفعان بیمه نامه پرداخت می گردد .

 10. در صورتی که بیمه گذار قبل از پایان مدت قرارداد تمایلی به ادامه بیمه نامه نداشته باشد، بیمه گر مکلف است ارزش بازخرید بیمه-نامه را طبق شرایط بیمه نامه و ضمائم آن محاسبه و پرداخت نماید. ارزش بازخرید این بیمه نامه در سال های اول تا پنجم به ترتیب معادل 95، 96، 97، 98، 99 درصد اندوخته سرمایه گذاری و در سال ششم و بعد از آن معادل 100درصد آن خواهد بود.

 11. به بیمه نامه ای اطلاق می گردد که حق بیمه آن در سررسید تعیین شده پرداخت نگردیده و مبلغ اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه صفر باشد.

 12. • تأمین هزینه¬های فوت
  • تأمین مستمری برای بازماندگان پس از فوت
  • تأمین اقساط وام¬ها و دیون
  • تأمین سرمایه برای مقاصد خاص نظیر تحصیلات، ازدواج و ...
  • تأمین مستمری بازنشستگی
  • پس انداز با قاعده و منظم با مبالغ اندک

 13. • پوشش فوت ناشی از حادثه
  • پوشش نقص عضو یا ازکارافتادگی ناشی از حادثه
  • پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
  • پوشش معافیت بیمه شده از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی ناشی از بیماری یا حادثه
  • پوشش معافیت بیمه گذار از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی ناشی از حادثه
  • پوشش امراض خاص
  • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی
   

 14. بیمه شده می تواند از بدو تولد تا 65 سالگی اقدام به خرید بیمه نامه نماید و حداکثر تا سن 70 سالگی بیمه شود. حداقل مدت بیمه-نامه 5 و حداکثر 30 سال می باشد.

 15. برخی از بیماری ها با نظر پزشک و دریافت حق بیمه اضافی و بعضاً با شرایط خاص قابل بیمه شدن می باشد. به همین منظور لازم است پرسش نامه با دقت مطالعه و تکمیل گردیده تا امکان بررسی دقیق تر فراهم آید.


 16. در صورت نیاز به آزمایش پزشکی با توجه به بخشنامه بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت  بیمه  دی کلیه هزینه های مربوط به آزمایش  پزشکی در صورت صدور بیمه نامه به عهده شرکت  بیمه  دی خواهد بود. در سال 1394 شرایط "معافیت از انجام آزمایشات پزشکی" به شرح ذیل می باشد:

  • سن بیمه شده 0 تا 15 سال و سرمایه فوت به هر علت تا سقف 500.000.000 ریال.

  • سن بیمه شده 16 تا 50 سال و سرمایه فوت به هر علت تا سقف 400.000.000 ریال.

  • سن بیمه شده 51 تا 60 سال و سرمایه فوت به هر علت تا سقف 200.000.000 ریال.

  • سن بیمه شده 61 به بالا و سرمایه فوت به هر علت تا سقف 100.000.000 ریال.

 17. برای رفاه حال بیمه گذاران محترم، امکان پرداخت اینترنتی در سامانه تخصصی بیمه های زندگی شرکت  بیمه  دی فراهم گردیده است. مشتریان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی  http://life.dayins.com و ورود به بخش پرداخت اینترنتی اقساط  و از طریق کارت های اعتباری بانکی عضو شتاب حق بیمه های خود را پرداخت نمایند.

 18. روش پرداخت حق بیمه در شرکت  بیمه  دی به صورت سالانه، شش ماهه، سه ماهه، دوماهه، ماهانه، و یکجا می باشد که به دلیل روز شمار بودن سود اندوخته، بیمه گذار در روش پرداخت سالانه و یکجا سود بیشتری کسب خواهد نمود.

 19. در صورت عدم  پرداخت حق بیمه در سررسید های تعیین شده، هزینه پوشش های بیمه ای در سررسید بیمه نامه از اندوخته سرمایه گذاری کسر می گردد که این امر موجب کاهش اندوخته و متعاقباً کاهش سود روز شمار بیمه نامه و به طور کلی تغییر جدول پیش بینی تعهدات بیمه گر و بیمه گذار می شود.این روند تا زمانی که اندوخته بیمه نامه جاری باشد ادامه یافته و با صفر شدن اندوخته، بیمه نامه باطل می گردد.

 20. شرکت  بیمه  دی حق بیمه بیمه های عمر و سرمایه گذاری را در پروژه های مختلف سرمایه گذاری نموده و هر سال پس از برگزاری مجمع شرکت و تصویب صورت های مالی، درصد سود قطعی بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری را در سایت شرکت بیمه دی و سایر رسانه های ارتباط جمعی اعلام و بر روی اندوخته بیمه گذاران محاسبه و لحاظ می نماید. لازم به ذکر است که نرخ سود تا پایان مدت بیمه نامه توسط شرکت بیمه دی تضمین گردیده به گونه ای که این نرخ برای دو سال اول بیمه نامه 16 درصد، سال سوم و چهارم برابر 13 درصد و از سال پنجم تا انتهای مدت بیمه نامه 10 درصد می باشد.

 21. به طور کلی، پرداخت سرمایه به انقضای بیمه نامه بستگی دارد که در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت  بیمه  دی به دو صورت زیر صورت می گیرد:
  1)    فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه.
  2)    حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه.
  در هر دو صورت، اندوخته ناشی از حق بیمه پرداختی در انقضای بیمه نامه (تاریخ فوت یا پایان مدت بیمه نامه) به یکی از حالات زیر قابل پرداخت است که شرح هر یک به طور مفصل در نحوه پرداخت سرمایه درج گردیده است.
  • یکجا
  • پرداخت مستمری تضمینی با مدت معین
  • پرداخت مستمری مادام العمر (به شرط حیات)
  • پرداخت مستمری مادام العمر با دوره تضمین
  • پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین
  • پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین و دوره تضمین

 22. بیمه گذار موظف است درهنگام تکمیل فرم پیشنهاد، "ذینفع/ذینفعان در  صورت  فوت" و "ذینفع در  صورت  حیات بیمه شده" را تعیین نماید؛ در صورت مشخص نبودن استفاده کنندگان سرمایه بیمه نامه به نسبت مساوی بین وراث  قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد. به منظور رعایت حقوق بیمه گذاران و ذینفعان توصیه می گردد حتی الامکان از نوشتن عبارت وراث  قانونی به جای مشخصات کامل استفاده کنندگان خودداری شود. در صورت نوشتن عبارت "وراث  قانونی" در این بخش، پرداخت سرمایه به استفاده کنندگان مشمول انحصار  وراثت بوده و تا زمان تعیین وراث  قانونی به تأخیر خواهد افتاد، که پیشنهاد می گردد به منظور جلوگیری از وقوع این امر، در زمان خرید بیمه نامه مشخصات کامل ذینفعان درج گردد.
  شایان ذکر است "ذینفع در صورت حیات" صرفاً یک نفر (بیمه گذار یا بیمه شده) تعیین می گردد و "ذینفع در صورت فوت"می تواند حداکثر 6 نفر با سهم ها و اولویت های متفاوت تعیین گردد.
  نکته: وراث از نظر قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:
  1 – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
  2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن ها
  3 – وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آن ها

 23. در صورت فوت بیمه گذار، بیمه نامه و کلیه تعهدات وی به بیمه گذار جدید انتقال می یابد.

 24. بیمه گذار می تواند ازابتدای سال سوم مشروط بر اینکه اقساط تا پایان سال دوم بیمه نامه به طورکامل پرداخت شده باشد، تا 90 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه درخواست وام نماید. حداکثر مدت بازپرداخت اقساط وام 12ماه بوده و سود آن معادل 4% بیشتر از سود قطعی سال قبل محاسبه می گردد.

 25. • بیمه نامه دارای اعتبار و جاری باشد. بیمه نامه های فسخ شده، ابطال شده، بازخرید شده یا معلق، مشمول دریافت وام نمی باشند.
  • دو سال تمام از مدت بیمه نامه گذشته باشد.
  • حق بیمه دو سال تمام پرداخت شده باشد.
  • بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد.
  • بیمه نامه هیچگونه بدهی نداشته باشد.در صورت داشتن بدهی هنگام درخواست وام، بدهی باقیمانده بیمه نامه بایستی توسط بیمه گذار تسویه شود.
  • بیمه شده قبلاً وام دریافت نکرده باشد و یا در صورت اخذ وام قبلی، آن را به طور کامل تسویه کرده باشد.

 26. بیمه گذار می تواند ازابتدای سال سوم مشروط بر اینکه اقساط تا پایان سال دوم بیمه نامه به طور کامل پرداخت شده باشد، تا 90 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه "برداشت از اندوخته" نماید.

 27. بیمه گذار می تواند در سررسید سال بیمه ای درخواست خود را طی فرم "درخواست الحاقیه تغییرات" جهت اعمال تغییرات بیمه-نامه اعلام نماید. این تغییرات می تواند شامل مواردی نظیر افزایش یا کاهش سرمایه بیمه، مبلغ حق بیمه، سقف پوشش های اضافی و همچنین تغییر اطلاعات عمومی بیمه نامه نظیر نشانی، تلفن و ... باشد. شایان ذکر است برخی از تغییرات بدون اعمال حق بیمه اضافی و برخی همراه با تغییر حق بیمه  خواهد بود.

 28. در صورت اخذ پوشش امراض خاص چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه و پس از گذشت سه ماه از تاریخ شروع قرارداد، به یکی از بیماری های خاص شامل: سکته مغزی، سکته قلبی، اعمال جراحی عروق (کرونر) و پیوند اعضای اصلی بدن و انواع سرطان ها دچار گردد، بیمه گر متعهد می شود بخشی از هزینه های مربوط به درمان را تا سقف 30 درصد سرمایه فوت به  هر  علت مشروط بر آن که از 30  میلیون  تومان تجاوز نکند بپردازد.

 29. این پوشش تنها به یک نفر، بیمه گذار (در صورت ازکارافتادگی ناشی از حادثه) یا بیمه شده (در صورت ازکارافتادگی ناشی از حادثه یا بیماری) تعلق می گیرد، مشروط بر اینکه دارای سن 18 تا 60 سال باشد.

 30. کلیه تعهدات بیمه ای و بیمه نامه های نمایندگان زیر نظر شرکت  بیمه  دی بوده و با مراجعه به امور نمایندگان شرکت بیمه  دی، نماینده و یا شعبه جایگزین به شما معرفی می گردد.

 31. خیر، بیمه خدمات درمانی و یا درمان تکمیلی معمولاً یک بیمه نامه گروهی بوده و باید شخصاً و یا زیر نظر اداره و سازمانی درخواست شود. در بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری، صرفاً جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه و یا ابتلا به بیماری های خاص (سکته مغزی، سکته قلبی، اعمال جراحی عروق و پیوند اعضای اصلی بدن و انواع سرطان ها) وجود دارد و هزینه های پزشکی ناشی از بیماری در این بیمه نامه پوشش ندارد.

 32. حق بیمه بیمه های اجتماعی از جمله "تأمین اجتماعی" و"خدمات درمانی"، صرفاً جهت جبران هزینه های درمانی بوده و با توجه به عدم امکان سرمایه گذاری امکان بازخرید وجود ندارد، در صورتی که در بیمه های عمر و سرمایه گذاری با توجه به بخش سرمایه-گذاری و تشکیل اندوخته در هر بیمه نامه، در هر زمانی در طول مدت بیمه نامه، بازخرید بیمه نامه و یا بهره مندی از سایر مزایا از قبیل دریافت وام و برداشت از اندوخته امکان پذیر بوده و در پایان مدت بیمه نامه اندوخته تشکیل شده به صورت یکجا و یا مستمری پرداخت می گردد.
  ضمن اینکه در بیمه های تأمین اجتماعی، در صورت فوت بیمه شده جز مبلغ اندکی جهت هزینه کفن و دفن، سرمایه دیگری به ذینفعان پرداخت نمی گردد. در صورتی که در بیمه های عمر و سرمایه گذاری علاوه بر بهره  مندی از پوشش ها در طول مدت بیمه-نامه، در صورت فوت بیمه شده سرمایه از پیش تعیین شده جهت فوت به هر علت و یا فوت ناشی از حادثه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می گردد.
  به طور کلی بیمه های عمر و سرمایه گذاری می توانند به عنوان مکمل بیمه های اجتماعی در نظر گرفته شوند.

   

 33. حقوق تأمین اجتماعی فقط برای شخص بازنشسته، یا همسر و فرزندان مجرد متوفی شامل می گردد ولی پرداخت مستمری در بیمه-های عمر و سرمایه گذاری می تواند به صورت مادام العمر و به استفاده کننده مشخص شده در بیمه نامه تعلق یابد و قابل انتقال به وراث است.

 34. بله، مشروط بر اینکه مجموع سرمایه های خریداری شده از 2.000.000.000 ریال تجاوز نکند امکان پذیر است. لذا بیمه شده می-باید اطلاعات بیمه نامه های صادره و در جریان صدور خود را در اختیار شرکت  بیمه جدید قرار دهد.

 35. خیر، بیمه شده در هر کجای دنیا مشروط بر اینکه جزء استثنائات بیمه نامه نباشد تحت پوشش بیمه نامه بوده و در صورت بروز خسارت در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور لازم است مدارک و مستندات به تأیید سفارت یا حافظ منافع ایران در آن کشور برسد و سپس جهت دریافت غرامت به اداره خسارت شرکت بیمه  دی تحویل گردد.

 36. در صورت ارایه اطلاعات نادرست توسط بیمه گذار یا بیمه شده به صورت عمد درفرم پیشنهاد، بیمه نامه باطل خواهد شد و حق-بیمه پرداختی قابل استرداد نخواهد بود. در صورتی که این اظهارات از روی سهو و ناآگاهی باشد، اندوخته بیمه نامه پرداخت و در صورت بروز خسارت بیمه گر می تواند از پرداخت تمام و یا بخشی از تعهدات خود، خودداری نماید.

 37. با توجه به اهمیت درج امضا توسط بیمه گذار و بیمه شده، هر یک به تفکیک در محل مقرر شده در فرم پیشنهاد لازم است به منظور تائید اطلاعات تکمیل شده در فرم و آگاهی از موارد مندرج در فرم هر یک رأسا نسبت به مطالعه و امضای فرم پیشنهاد اقدام نمایند. در صورت عدم امضا توسط شخص بیمه شده (یا درج امضاء توسط سایرین)، بیمه نامه باطل و نامعتبر بوده و بیمه گر هیچ گونه تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.

 38. به منظور کاهش اثرات تورم در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری و با توجه به افزایش درآمد در سال های آتی توصیه می گردد جهت حق بیمه پرداختی و سرمایه فوت ضریب تعدیل مناسب مطابق شرایط مالی بیمه گذار تعیین گردد.
  ضریب تعدیل حق بیمه می تواند 0، 5، 10، 15، 20 درصد انتخاب گردد.
  ضریب تعدیل سرمایه  فوت می تواند 0، 5، 10، 15، 20درصد انتخاب گردد.
  به منظور اثردهی هر چه بهتر لازم است ضریب  تعدیل حق بیمه همواره بزرگتر یا مساوی ضریب  تعدیل سرمایه فوت انتخاب گردد.

 39. بانک و بیمه دو سازمان مستقل با دو وظیفه متفاوت برای ایجاد آرامش و آسایش طراحی شده اند؛ وظیفه بانک ایجاد امنیت برای سرمایه ها بوده و به آن تسهیلاتی را نیز ارائه می کند. در عوض شرکت های بیمه وظیفه جبران خسارات پس از وقوع حادثه را بر عهده دارند و خسارات جانی و مالی ما را جبران می کنند. بنابراین بانک و بیمه نه تنها جایگزین هم نبوده بلکه مکمل یکدیگر به حساب می آیند.
  در اینجا به صورت خلاصه به مقایسه بانک و بیمه و اشاره به تفاوت های آنان می پردازیم:
  1- با توجه به در دسترس بودن همیشگی، پس انداز در سیستم بانکی از قدرت نقدینگی بالایی برخوردار است، ولی این موضوع از نظر اشخاصی که دارای برنامه ای منظم جهت مقاصد خاص در آینده می باشند مطلوب نیست.
  2- خرید بیمه نامه باعث به وجود آمدن یک اهرم فشار جهت کاهش هزینه های مصرفی غیر ضروری و ادامه پس انداز می باشد، در  صورتی که در پس اندازهای بانکی هیچ گونه اجبار و ضرورتی وجود ندارد.
  3- سود سپرده پس انداز در بانک ها همیشه ثابت نیست و متناسب با اوضاع اقتصادی کشور و تغییر سیاست بانک  مرکزی تغییر می یابد، در  صورتی که سود  اندوخته بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری در طول مدت بیمه نامه ثابت است و این امر در سرمایه-گذاری بعنوان مزیت برشمرده می شود.
  4-در نظام بانکی صرفاً سود تضمین شده بر روی سپرده محاسبه و لحاظ می گردد، در  صورتی که در بیمه های عمر و سرمایه گذاری علاوه بر سود روز شمار و مرکب تضمینی، 85% سود  مشارکت  در منافع به سپرده ها تعلق می گیرد.
  5- اخذ وام در نظام بانکی مستلزم سپری شدن مراحل طولانی و ارائه ضامنین معتبر می باشد، در حالیکه با درخواست بیمه گذاراز محل اندوخته  ریاضی بیمه نامه عمردر کوتاه ترین زمان ممکن جهت تامین نیازهای فوری، وام بدون اخذ ضامن داده می شود.
  6- در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری اندوخته شخص تحت هیچ  شرایطی قابل مصادره توسط طلبکاران نمی باشد، در حالی که در موضوع پس انداز بانکی، در صورت فوت صاحب حساب، بدهی طلبکاران از حساب وی تسویه می گردد.
  7- در پس اندار بانکی، در صورت از کارافتادگی کلی پس انداز  کننده و کاهش درآمد وی، روند پس انداز کردن متوقف می شود ولی در بیمه های عمر در صورت از کارافتادگی دائم و کلی بیمه شده، ‌بیمه گذار از پرداخت حق بیمه معاف می شود و شرکت بیمه به ایفای تعهدات مندرج در بیمه نامه الزام دارد.
  8- در نظام بانکی در صورت فوت صاحب حساب، سپرده بانکی تا تعیین انحصار وراثت بلوکه شده و مالیات بر ارث به آن تعلق می گیرد، در  حالی که در بیمه های عمر و سرمایه گذاری پس از فوت بیمه شده (اندوخته و پوشش فوت) معاف از مالیات بر ارث می باشد.
  9- در سیستم بانکی صرفاً پس انداز و استفاده از تسهیلات وام امکان پذیر است، در  صورتی که در بیمه های عمر و سرمایه گذاری علاوه بر سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات، بیمه شده از پوشش های بیمه ای نیز بهره مند می گردد.