1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
یکشنبه, 12 تیر,1401
Dayinsurance

شرکت بیمه دی (سهامی عام) در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را با مشخصات کلی به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش رساند:

1- متقاضیان خرید می‌توانند در تهران با شماره تماس 09125005112  آقای سید محمود حسنی بهابادی و نیز در هر یک از شهرستان‌های ذکر شده از طریق تماس با رئیس شعبه مربوطه، اطلاعات بیشتر را کسب نمایند.

2- متقاضیان خرید هر یک از این املاک حداکثر تا مورخ  1401/03/25 فرصت دارند نسبت به بازدید از ملک یا املاک مد نظر خود اقدام و با دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده و هرگونه اطلاعات لازمه را کسب نموده و در صورت تصمیم به خرید هر ملک، پیشنهاد خود را در پاکت در بسته و مهر و موم شده با ذکر مشخصات خود، مشخصات ملک و قیمت پیشنهادی برای خرید تا ساعت 14 روز 1401/03/28 به دبیرخانه مرکزی شرکت بیمه دی، واقع در تهران، بلوار میرداماد، بین مدرس و نفت، پلاک 239، طبقه همکف و یا شعبه شرکت در شهر محل ملک انتخابی تسلیم و رسید دریافت دارند.

3- سپرده شرکت در مزایده معادل 2% قیمت پایه بهای خرید ملک می‌باشد که بایستی به صورت واریز نقدی به حساب شماره 442242227 نزد بانک ملت  شماره شبا IR220120000000004422442227 باشد.

4- اصل فیش واریزی می‌بایست داخل پاکت فوق الذکر باشد.

5- نحوه پرداخت ثمن  90 درصد بهای معامله به صورت نقدی و  همزمان با امضاء مبایعه‌نامه و تحویل دادن ملک می‌باشد. 10 درصد مبلغ ثمن معامله نیز همزمان با امضاء سند رسمی  انتقال نزد دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

6- مزایده‌گذار در رد همه پیشنهادات و یا قبولی هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.

7- به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی‌شود.

8- چنانچه شخصی پیشنهاد خرید بیش از یک ملک را داشته باشد، لازم است برای هر ملک پاکت جداگانه‌ای حاوی اسناد و مدارک فوق ارائه دهد.

9- تصمیم شرکت بیمه دی راجع به مزایده برگزار شده برای همه موارد در تاریخ 1401/04/06 از طریق دبیرخانه مرکزی شرکت و نیز شعب مربوطه اعلام می‌شود و سپرده اشخاصی که برنده نشده اند، ظرف 3 روز از تاریخ مذکور مسترد می‌گردد. (استرداد به صورت واریز به شماره حساب و شبائی که در برگ پیشنهاد خود اعلام می‌دارند.)

10- آگهی مزایده و شرایط آن در سایت شرکت نیز موجود است.

11- برنده مزایده هر ملک مکلف است در تاریخ 1401/04/15 جهت تنظیم مبایعه نامه در شعبه شرکت در شهر محل ملکی که برنده آن اعلام شده و یا مدیریت حقوقی شرکت به نشانی تهران، بلوار میرداماد - بین نفت شمالی و مدرس – پلاک  239 حاضر شود.

ردیف

شهرستان محل وقوع ملک

نوع ملک

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت پایه

آدرس شهرستان

مساحت عرصه

مساحت اعیانی ساختمان

شماره تماس رئیس شعبه

1

اسلامشهر

ساختمان یک طبقه

6314/46 بخش 12 تهران

تجاری مسکونی

هشتاد میلیارد ریال

اسلامشهر، خیابان المهدی،نبش کوچه شفاعت – پلاک 12

180 متر  مربع

165 متر مربع

09177413505

2

مشهد

ساختمان یک طبقه

182/6796

بخش 2 مشهد

تجاری

یکصد و هشتاد میلیارد ریال

مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش وکیل آباد 64

325 متر مربع

254 متر مربع

09151613753

3

شیراز

واحد تجاری طبقه همکف

515/2 بخش 2 شیراز

تجاری

یکصد و ده میلیارد

شیراز، 30 متری سینما سعدی، مشیر غربی

61.5 متر مربع (قدرالسهم از عرصه)

120 متر مربع

09170221628

4

اهواز

در حال احداث بنای دو طبقه

5/5381 بخش 8 اهواز

مسکونی

دویست و هفتاد میلیارد و پانصد میلیون یال

اهواز ، کیان پارس، پهلوان شرقی، پلاک 28

350 متر مربع

اسکلت دو طبقه

09161136309

شرکت بیمه دی (سهامی عام)

در حال حاضر مناقصه ای در دست اقدام نمی باشد