1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
چهارشنبه, 30 خرداد,1403
Dayinsurance
اخبار
  • یکشنبه, 24 دی,1402

بیمه دی به سهامداران خود 60 درصد سهام جایزه می دهد

بیمه دی به سهامداران خود 60 درصد سهام جایزه می دهد

شرکت بیمه دی با دعوت از سهامداران خود به منظور افزایش سرمایه از مبلغ 5950 میلیارد ریال به مبلغ 20.000 میلیارد ریال ساعت 14 مورخ 1402/11/1 مجمع عمومی فوق العاده برگزار می کند. همچنین پس از برگزاری مجمع افزایش سرمایه در ساعت 15 همان روز در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اعضای جدید هیأت مدیره خود را خواهد شناخت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه دی؛ آگهی دعوت به مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده بیمه دی در حالی روی سامانه کدال منتشر شد که در این اطلاعیه، مهم ترین دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و همچنین مهم ترین دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت می باشد.براساس گزارش توجیهی افزایشی که در سایت کدال بورس نیز منتشر شده، افزایش سرمایه شرکت با هدف اصلاح ساختار مالی و اطمینان دهی به سهامداران به منظور افزایش سودآوری، طی دو مرحله از رقم 5.950 میلیارد ریال فعلی به مبلغ 20.000 میلیارد ریال خواهد رسید. در مرحله اول این رقم به 9500 میلیارد ریال از محل اندوخته ها و سود انباشته (سهام جایزه) و مرحله دوم از مبلغ 9.500 به 20.000 میلیارد ریال از محل مطالبات یا آورده نقدی سهامداران خواهد بود.

کلمات کلیدی :
login